บล็อก

  Share


ยินดีต้อนรับเข้าสู่ “คลิกทำแท้ง” บล็อก การทำแท้งอย่างปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญ การคุมกำเนิดอย่างถูกต้องก็สำคัญ ชีวิตของผู้หญิง ความต้องการ และ ทางเลือกของผู้หญิงยิ่งสำคัญยิ่ง

อ่านข่าวสารใหม่ๆ เรื่องสิทธิในการทำแท้งอย่างปลอดภัยจากทั่วโลก หรืออ่านเกี่ยวกับโครงการและกิจกรรมต่างๆ
เราจะช่วยสร้างให้เกิดความเปลี่ยนแปลงได้อย่างไร ?

 • What is an ectopic pregnancy (and what does it have to do with abortion pills)?

  Abortion pills will not end an ectopic pregnancy Read more »

 • Is sex only for the wealthy?

  The US government seems to be saying so. Read more »

 • How to Access Emergency Contraception and Birth Control for Free

  A new campaign called Freedom to Decide is hoping to help the millions of people living in contraceptive deserts in the… Read more »

 • Using Abortion Pills? Hydrate!

  It's vital that you have accurate medical information, and that includes knowing how to take care of yourself once… Read more »

 • Can I really do an abortion at home?

  Millions of women around the world have done safe medical abortions at home. Read more »

 • New Zealand Takes First Step to Legalize Abortion

  Legislators are hoping to change the current restrictive abortion laws by introducing a bill that would decriminalize… Read more »

 • How far along are you in your pregnancy? (And when can you use the abortion pill?)

  Even if you know you're going to terminate your pregnancy, it's important to know how far along you are. Read more »

 • The Truth About Medication Abortion and Fertility

  Yes, you can get pregnant again. Almost immediately. Read more »

 • Yes, Abortion Access is an Issue for LGBTQ+ People

  Abortion access is not just in the interest of straight women. Read more »

 • There Aren't "Good" and "Bad" Abortions

  You shouldn't have to prove you deserve to control your own body. Read more »

 • Does an Abortion Hurt?

  What to Expect During Medical and Surgical Procedures Read more »

 • Medical Abortions Aren't Reversible

  And the American Medical Association is suing so doctors won't have to lie to women Read more »

 • Restricting Abortion Access is Bad Economics

  The economics of abortion access are clear: restricting access creates more negative effects than positive ones. Read more »

 • Yes, Trans Men and Gender-Nonconforming People Can Use the Abortion Pill

  Medication abortion is for anyone who can get pregnant. Read more »

 • NYC includes abortion funding in its city budget

  City allocates $250,000 to help people struggling to pay for care Read more »

 • What you should know about the Hyde Amendment

  What does Hyde mean for abortion access? Read more »

 • How much and for how long should you bleed after taking misoprostol?

  Know the facts about self-managed abortion Read more »

 • You might not know that these 4 statements perpetuate abortion stigma, but they do

  Here are some examples of statements rife with abortion stigma, and how you can stop it in its tracks. Read more »

 • Women's Health Protection Act is reintroduced in US Congress

  Proposed law would create a single nationwide standard for abortion access Read more »

 • Yes, you can use the abortion pill if you're breastfeeding

  Abortion is a parenting decision. And you can safely take the abortion pill while breastfeeding your existing child. Read more »