บล็อก

  Share


ยินดีต้อนรับเข้าสู่ “คลิกทำแท้ง” บล็อก การทำแท้งอย่างปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญ การคุมกำเนิดอย่างถูกต้องก็สำคัญ ชีวิตของผู้หญิง ความต้องการ และ ทางเลือกของผู้หญิงยิ่งสำคัญยิ่ง

อ่านข่าวสารใหม่ๆ เรื่องสิทธิในการทำแท้งอย่างปลอดภัยจากทั่วโลก หรืออ่านเกี่ยวกับโครงการและกิจกรรมต่างๆ
เราจะช่วยสร้างให้เกิดความเปลี่ยนแปลงได้อย่างไร ?

 • 3 things you should do right now, and 3 things you definitely should not

  Welcome to post-Roe America Read more »

 • Just 5 Things that are More Dangerous than Abortion

  Abortion is one of the safest medical procedures available Read more »

 • SASS Gets Into a Vicious Cycle

  Check out our latest guest appearance on a podcast! Read more »

 • Think Nationally, Act Locally

  Fighting for reproductive justice at the grass roots. Read more »

 • What is Clinic Co-Location and What Can You Do about It?

  Let's expose these fake clinics Read more »

 • A New World of Abortion Information

  Responding to restrictions with more resources. Read more »

 • Abortion Pills Over the Counter?

  There’s no good argument against it! Read more »

 • It's never too late to get active for abortion access

  When the news hit that the Supreme Court's decision on Dobbs v. Jackson Women's Health Organization had been… Read more »

 • If you think abortion seekers in trigger law states should "just move," read this

  Why don't people who live in places where abortion isn't accessible just move? Read more »

 • Reasons Not to Trust Anti Abortion Counselors

  And where to look for supportive counseling Read more »

 • Do the Work By Doing What Works

  How to raise your game in the fight for abortion access Read more »

 • Abortion Bans are a Global Disaster

  Unfortunately the landscape of reproductive health care is bleak Read more »

 • Untangling the Anti-Abortion Web of Deception

  Understand the coordination and connections. Read more »

 • 5 Self-care tips for people who do abortion access work

  Don't forget to look after yourself too Read more »

 • Definitely Don’t Do This After an Abortion With Pills

  Not for 48 hours, anyway. Read more »

 • Abortion Pill Myths Debunked

  Taking a second look at some common misconceptions Read more »

 • No, you can't "reverse" an ectopic pregnancy

  An ectopic pregnancy cannot be transplanted into the uterus Read more »

 • 5 ways you can help abortion seekers right now, no matter where you live

  You can make an impact on abortion access in your daily life Read more »

 • Colorado Steps Up for Abortion Rights

  Expanding reproductive freedom in the Centennial State Read more »

 • Vermont Considers Adding Abortion Rights to State Constitution

  Find out about Prop. 5, which will be on the November ballot. Read more »