เราทำอะไร

  Share


เชื่อมโยงเครือข่ายของนักกิจกรรม องค์กร และนักวิจัยทั่วโลกเข้าด้วยกัน เราทำงานเพื่อทำให้ผู้หญิงมีทางเลือกด้านอนามัยเจริญพันธ์มากขึ้นเพื่อให้สามารถควบคุมอนามัยเจริญพันธ์ของตนเองได้ งานของเราไม่แสวงหาผลกำไร

งานของเราเน้นความร่วมมือกัน เน้นการใช้หลากหลายวิธีเพื่อให้ผู้หญิงได้เข้าถึง ได้มีความรู้ และ แบ่งปันทรัพยากรซึ่งกันและกัน เราเน้นเรื่องการเคลื่อนไหวผลักดัน, การให้ข้อมูล สร้างการเข้าถึง ทั้งในระดับประเทศและระดับโลก  เรานำพาผู้หญิงเข้าสู่บริการที่ปลอดภัยและเชื่อถือได้และพยายามเชื่อมโยงผู้หญิงที่ใช้บริการเข้าสู่การเคลื่อนไหวผลักดันในเรื่องนี้ เท่าที่ผู้หญิงสามารถร่วมได้
เราเชื่อในการแบ่งปันข้อมูล ความรู้ และ ทรัพยากร คลิกที่นี่เพื่อดูว่ามีบริการและความเชี่ยวชาญอะไรบ้างที่เครือข่ายของเราสามารถให้ได้

ทำไมงานนี้จึงมีความสำคัญ

  • เพราะชีวิตของผู้หญิงมีความสำคัญ ผู้หญิงเป็นล้านคนทั่วโลกต้องทนทุกข์เพราะท้องไม่พร้อม หรือทำแท้งอย่างไม่ปลอดภัย นี่ถือเป็นการละเมิดสิทธิด้านสุขภาพของน้อง และสิทธิของน้องในการควบคุมในเนื้อตัวร่างกายของน้องเอง
  • Women Help Women เข้าใจว่า สำหรับผู้หญิงแล้ว การสามารถควบคุมการมีลูกโดยการคุมกำเนิดอย่างมีประสิทธิภาพและการทำแท้งอย่างปลอดภัย เป็นทั้งสิทธิด้านสุขภาพและความเท่าเทียม รวมถึงเป็นสิทธิของเราในการตัดสินใจเกี่ยวกับอนาคตของเราด้วย
  • Women Help Women ถูกสร้างขึ้นเพราะเราเชื่อว่าผู้หญิงทุกคนมีสิทธิในการตัดสินใจว่าต้องการเป็นแม่หรือไม่ ถ้าต้องการ จะเป็นเมื่อไหร่ดี เข้าร่วมกับเรา !

เราเชื่อว่า ถ้าเรายืนหยัดร่วมกัน เราจะแข็งแกร่งขึ้น มาร่วมกับเราวันนี้