บล็อก

  Share


ยินดีต้อนรับเข้าสู่ “คลิกทำแท้ง” บล็อก การทำแท้งอย่างปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญ การคุมกำเนิดอย่างถูกต้องก็สำคัญ ชีวิตของผู้หญิง ความต้องการ และ ทางเลือกของผู้หญิงยิ่งสำคัญยิ่ง

อ่านข่าวสารใหม่ๆ เรื่องสิทธิในการทำแท้งอย่างปลอดภัยจากทั่วโลก หรืออ่านเกี่ยวกับโครงการและกิจกรรมต่างๆ
เราจะช่วยสร้างให้เกิดความเปลี่ยนแปลงได้อย่างไร ?

 • No Surprise: Abortion Bans and Violence Against Pregnant People Go Together

  On May 12, 2023, in a parking lot in Dallas, Texas, 26-year-old Gabrielle Gonzalez was murdered by her boyfriend, 22 Read more »

 • Mifepristone Isn’t Missing

  It’s still safe, & still out there. Read more »

 • Mifepristone is Still a Safe Pill

  Christian Nationalism is wrong, the Texas judge is wrong, Mifepristone is safe to take Read more »

 • Trans rights, Abortion Rights, and fighting Transphobia

  Fighting abortion stigma, transphobia, and the ongoing fight for bodily autonomy Read more »

 • Where Do Abortion Pills Come From?

  Common ways people in the US find them. Read more »

 • When Misoprostol is All You’ve Got

  Medication abortion without mifepristone. Read more »

 • No Matter what One Judge says, the Safety and Effectiveness of Mifepristone Has Not Changed

  For those following the news surrounding abortion rights in the United States, it is common knowledge that mifepristone… Read more »

 • SMA Doesn’t Look Like a Horror Movie

  Fight fear with accurate info Read more »

 • Become a Safe, Trustworthy Source of Abortion Pill Info

  Join one of our virtual trainings! Read more »

 • If It Looks like Antis Want People to Die for Their Pregnancies, It's Because They Do

  January 20th marked the 50th anniversary of the March for Life, and the first since the overturning of Roe v. Wade in… Read more »

 • Planning for Your Self-Managed Abortion

  Be prepared, be safe, be comfortable! Read more »

 • 3 Times When Your Abortion Stigma Might be Triggered and What to do About It

  As people working for abortion justice, it's difficult to sit with the fact that we carry untrue and dangerous… Read more »

 • Stay Warm, Stay Safe

  Being ready when the weather outside is frightful. Read more »

 • How Many Abortions Can I Have?

  As many as you need. Read more »

 • December is a Great Time to Spread the Word about Abortion Pills

  There is no bad time to let people know about the existence of abortion pills, but during the dense brick of time… Read more »

 • How to Talk (Or Not Talk) about Abortion at Holiday Gatherings (or Any Time)

  The holidays are upon us and that means potentially sitting around and talking to people whose politics may or may not… Read more »

 • Here are the 4 Organizations Responsible for Most Fake Clinics

  Before we get to the names, a quick review of fake clinics (also known as crisis pregnancy centers ): they're anti Read more »

 • How Long Do Abortion Pills Last?

  Tips for managing an emergency supply. Read more »

 • All Abortion Bans are Bad

  We can't afford to be complacent. Read more »

 • More Difficult is not Impossible

  Refusing to give up on making abortion accessible. Read more »