บล็อก

  Share


ยินดีต้อนรับเข้าสู่ “คลิกทำแท้ง” บล็อก การทำแท้งอย่างปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญ การคุมกำเนิดอย่างถูกต้องก็สำคัญ ชีวิตของผู้หญิง ความต้องการ และ ทางเลือกของผู้หญิงยิ่งสำคัญยิ่ง

อ่านข่าวสารใหม่ๆ เรื่องสิทธิในการทำแท้งอย่างปลอดภัยจากทั่วโลก หรืออ่านเกี่ยวกับโครงการและกิจกรรมต่างๆ
เราจะช่วยสร้างให้เกิดความเปลี่ยนแปลงได้อย่างไร ?

 • It's never too late to get active for abortion access

  When the news hit that the Supreme Court's decision on Dobbs v. Jackson Women's Health Organization had been… Read more »

 • If you think abortion seekers in trigger law states should "just move," read this

  Why don't people who live in places where abortion isn't accessible just move? Read more »

 • Reasons Not to Trust Anti Abortion Counselors

  And where to look for supportive counseling Read more »

 • Do the Work By Doing What Works

  How to raise your game in the fight for abortion access Read more »

 • Abortion Bans are a Global Disaster

  Unfortunately the landscape of reproductive health care is bleak Read more »

 • Untangling the Anti-Abortion Web of Deception

  Understand the coordination and connections. Read more »

 • 5 Self-care tips for people who do abortion access work

  Don't forget to look after yourself too Read more »

 • Definitely Don’t Do This After an Abortion With Pills

  Not for 48 hours, anyway. Read more »

 • Abortion Pill Myths Debunked

  Taking a second look at some common misconceptions Read more »

 • No, you can't "reverse" an ectopic pregnancy

  An ectopic pregnancy cannot be transplanted into the uterus Read more »

 • 5 ways you can help abortion seekers right now, no matter where you live

  You can make an impact on abortion access in your daily life Read more »

 • Colorado Steps Up for Abortion Rights

  Expanding reproductive freedom in the Centennial State Read more »

 • Vermont Considers Adding Abortion Rights to State Constitution

  Find out about Prop. 5, which will be on the November ballot. Read more »

 • Bad News: Crisis Pregnancy Centers are part of a Global Anti-Choice Network

  CPCs spread misinformation about abortion and birth control Read more »

 • The Abortion Rate in Texas is Down: What That Actually Means

  What's going on with this precipitous drop in abortions? Read more »

 • There’s More Than One Way to Get Abortion Pills

  Here are some of the creative methods people are using. Read more »

 • Keep Spreading the Word About Abortion With Pills

  Don’t panic – but don’t stop. Read more »

 • There's been an uptick in violence against abortion providers since the start of COVID

  Anti-choicers haven't slowed down just because there's a pandemic - in fact, they've been more active than… Read more »

 • One year on, Abortion Without Borders helps five times as many clients, and we mourn the third woman killed by Poland’s abortion laws

  Published on January 27, 2022   One year ago, a Polish Constitutional Tribunal’s ruling declared the provision of… Read more »

 • Domestic Violence and Safe Abortion Access

  Two important, interconnected issues. Read more »