บล็อก

  Share


ยินดีต้อนรับเข้าสู่ “คลิกทำแท้ง” บล็อก การทำแท้งอย่างปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญ การคุมกำเนิดอย่างถูกต้องก็สำคัญ ชีวิตของผู้หญิง ความต้องการ และ ทางเลือกของผู้หญิงยิ่งสำคัญยิ่ง

อ่านข่าวสารใหม่ๆ เรื่องสิทธิในการทำแท้งอย่างปลอดภัยจากทั่วโลก หรืออ่านเกี่ยวกับโครงการและกิจกรรมต่างๆ
เราจะช่วยสร้างให้เกิดความเปลี่ยนแปลงได้อย่างไร ?

 • Abortion stigma restricts access to medication for miscarriage recovery

  Because mifepristone is known as the “abortion pill,” it has been strongly regulated in the U.S. since being approved… Read more »

 • How do I know if my medical abortion was successful?

  Here's how you can tell Read more »

 • Is the US Abortion Rate Really Dropping?

  Yes…but probably not as much as studies say it is. Read more »

 • Eyes on El Salvador / Ojos en El Salvador

  On Monday, 20-year-old Imelda Cortez of Jiquilisco, El Salvador will be tried for attempted homicide. Read more »

 • Let's talk about the stigma of multiple abortions

  Abortion stigma leads to silence around abortion. Read more »

 • Need an abortion? You might have to take a road trip.

  Abortion accessibility continues to be a major reproductive rights issue, and a lot of the problem may depend on where… Read more »

 • Mississippi 15-Week Abortion Ban Blocked

  Federal judge's ruling also puts similar Louisiana law on hold Read more »

 • SASS in the Press

  Updated round-up of SASS's appearances in the press since our founding in April 2017 Read more »

 • What reproductive coercion has to do with abortion access

  Reproductive coercion is a form of domestic violence in which one person forces pregnancy, keeping a pregnancy or… Read more »

 • Lawsuit Filed to Block Kansas Telemedicine Abortion Ban

  State law treats abortion differently from other forms of medical care Read more »

 • What you need to know about Ohio's "Heartbeat" bill

  In a Supreme Court which now includes conservative judges Brett Kavanaugh and Neil Gorsuch, the possibility of… Read more »

 • How have the U.S. midterm elections changed abortion access

  Here’s what you should know following the midterm elections Read more »

 • As physician shortage worsens, abortion hangs in the balance

  America is facing a physician shortage on all fronts, and women’s health providers are no exception. Read more »

 • Abortion in the United States: FAQ Part 2

  No matter your reason for seeking abortion care, here are some basics. Read more »

 • Abortion in the United States: FAQ Part 1

  If you are seeking to terminate your pregnancy, it’s likely that you have many questions. No matter your reason for… Read more »

 • Here's What You Should Know about Alabama Amendment 2

  Alabama's Amendment 2 would make it a state policy to "ensure the protection of the rights of the unborn child… Read more »

 • US Newspapers Limit Public Understanding of Abortion

  Abortion is a safe, common aspect of reproductive health care, but you wouldn't know it by the way it's… Read more »

 • Women always help women

  The Supreme Court doesn’t have to overturn Roe v Wade in order to prevent American women from accessing their… Read more »

 • Good Medicine vs. Bad Laws

  Applauding healthcare professionals who put patients first Read more »

 • Here's What Happens When Contraceptives Aren't Available During a Natural Disaster

  What do you make sure to have on hand when you're prepping for dangerous weather? Read more »