บล็อก

  Share


ยินดีต้อนรับเข้าสู่ “คลิกทำแท้ง” บล็อก การทำแท้งอย่างปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญ การคุมกำเนิดอย่างถูกต้องก็สำคัญ ชีวิตของผู้หญิง ความต้องการ และ ทางเลือกของผู้หญิงยิ่งสำคัญยิ่ง

อ่านข่าวสารใหม่ๆ เรื่องสิทธิในการทำแท้งอย่างปลอดภัยจากทั่วโลก หรืออ่านเกี่ยวกับโครงการและกิจกรรมต่างๆ
เราจะช่วยสร้างให้เกิดความเปลี่ยนแปลงได้อย่างไร ?

 • What you should know about the Hyde Amendment

  What does Hyde mean for abortion access? Read more »

 • How much and for how long should you bleed after taking misoprostol?

  Know the facts about self-managed abortion Read more »

 • You might not know that these 4 statements perpetuate abortion stigma, but they do

  Here are some examples of statements rife with abortion stigma, and how you can stop it in its tracks. Read more »

 • Women's Health Protection Act is reintroduced in US Congress

  Proposed law would create a single nationwide standard for abortion access Read more »

 • Yes, you can use the abortion pill if you're breastfeeding

  Abortion is a parenting decision. And you can safely take the abortion pill while breastfeeding your existing child. Read more »

 • Information is Power

  Three things you need to know right now about attempts to restrict abortion Read more »

 • Unhelpful Comments Directed at People Celebrating Abortion and How to Respond to Them with Facts and Science (If That’s Something You Feel Like Doing)

  Responding to comments like these is not for everyone. Read more »

 • Five important podcasts about reproductive rights

  If you're looking for information, news, and great storytelling about abortion, reproductive rights and justice Read more »

 • Federal Judge Blocks Restrictions on Family Planning Funds

  Health centers that provide or make referrals for abortions can continue participating in the Title X program Read more »

 • Morning-After Pills vs. Abortion Pills

  One prevents pregnancy right after sex. The other ends pregnancy weeks later. Know the difference! Read more »

 • What to do if your pregnancy continues after taking abortion pills

  What happens if your pregnancy continues after you take the pills? Read more »

 • Self-Care During Your Self-Managed Abortion

  Make yourself as comfortable as possible. Read more »

 • What you should know about medical abortion and infection

  Being aware of risk, even when it's rare, is a vital part of taking care of yourself. Read more »

 • Who Should NOT Have a Medication Abortion

  No medication is right for everyone. Learn who should not take the abortion pill. Read more »

 • Maine Lawsuit Aims to Expand Abortion Access

  This week, a judge in Maine heard arguments in a lawsuit that could expand abortion access in the state and set a… Read more »

 • Do you need to "clean your womb" after taking the abortion pill?

  Uteruses are basically self-cleaning ovens — that's what vaginal discharge and menstruation are for. Read more »

 • Let’s #BustAbortionMyths!

  It's time for facts! Read more »

 • California Reintroduces College Right to Access Act

  Law would make abortion pills available on state campuses Read more »

 • Medical Abortion and Your Period

  You've confirmed that your medical abortion was successful. Now, when can you expect to get your period again? Read more »

 • Arm Yourself in the War on Science

  Take the time to tell fact from fiction Read more »