บล็อก

  Share


ยินดีต้อนรับเข้าสู่ “คลิกทำแท้ง” บล็อก การทำแท้งอย่างปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญ การคุมกำเนิดอย่างถูกต้องก็สำคัญ ชีวิตของผู้หญิง ความต้องการ และ ทางเลือกของผู้หญิงยิ่งสำคัญยิ่ง

อ่านข่าวสารใหม่ๆ เรื่องสิทธิในการทำแท้งอย่างปลอดภัยจากทั่วโลก หรืออ่านเกี่ยวกับโครงการและกิจกรรมต่างๆ
เราจะช่วยสร้างให้เกิดความเปลี่ยนแปลงได้อย่างไร ?

 • FDA Lifts Restrictions on Abortion Pills by Mail

  What you need to know about what is and isn’t allowed now Read more »

 • This Nebraska town just banned abortion

  Does it matter if abortion is legal if it's not accessible? Read more »

 • Half a year later – Abortion without Borders supported thousands of people.

  Exactly six months ago – on the 22 nd October 2020 – the Constitutional Tribunal in Poland ruled that the performing… Read more »

 • You Should Know about This: The People's Lawsuit

  The state of Texas has become synonymous with anti-abortion legislation Read more »

 • Abortion & Miscarriage Should Not Be a Crime

  American Bar Association stands up for decriminalizing pregnancy outcomes Read more »

 • There's a new Planned Parenthood in Texas: Here's Why It's a Big Deal

  It seems as though every day there's a new attempt to ban abortion in Texas. Read more »

 • What to Know and Do After an Abortion With Pills

  The process doesn’t end when the pregnancy does. Read more »

 • This 13 minute film clarifies how inaccessible abortion really is

  In 13 minutes, "Abortion Helpline" allows us to glimpse the gruesome reality of how the Hyde Amendment… Read more »

 • Improving Abortion Access in California

  Lawmakers propose new reproductive justice legislation. Read more »

 • Abortion Restrictions Aren't about Safety

  Restrictions on abortion access existed well before COVID, and these restrictions haven't disappeared with it. Read more »

 • 4 Important US Reproductive Rights Policies to Understand and Tell Your Friends About

  A lot is already changing when it comes to US policy Read more »

 • What’s It Like to Buy Abortion Pills Online?

  One writer shares her experience. Read more »

 • Your Abortion, Your Business

  Tips to keep your research and planning safe and private. Read more »

 • Here's what happening in US abortion news

  On January 21st, President Joe Biden and Vice President Kamala Harris were inaugurated into office, allowing many… Read more »

 • Bye, Global Gag Rule!

  Organizations that get US aid can discuss abortion again! Read more »

 • What Pandemic? The SCOTUS Decision Endangering Abortion Seekers

  It's more vital than ever to squash abortion stigma and wrong information about abortion pills Read more »

 • Arkansas Abortion Restrictions Blocked Again

  The fight over laws passed in 2017 will continue in 2021. Read more »

 • Tell All the Young People in Your Life About This Important Resource

  If/When/How has created an easy-to-use resource for young people looking for information about judicial bypass Read more »

 • Dangerous Arkansas Abortion Restrictions Unblocked

  Anti-abortion laws keep chipping away at choice. Read more »

 • Abortion Without Borders helps more than 5,000 people in Poland in first year; celebrates with billboards advertising their service in Warsaw

      FOR IMMEDIATE RELEASE 10 December 2020, Warsaw   Abortion Without Borders helps more than 5,000 people in Poland in… Read more »