บล็อก

  Share


ยินดีต้อนรับเข้าสู่ “คลิกทำแท้ง” บล็อก การทำแท้งอย่างปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญ การคุมกำเนิดอย่างถูกต้องก็สำคัญ ชีวิตของผู้หญิง ความต้องการ และ ทางเลือกของผู้หญิงยิ่งสำคัญยิ่ง

อ่านข่าวสารใหม่ๆ เรื่องสิทธิในการทำแท้งอย่างปลอดภัยจากทั่วโลก หรืออ่านเกี่ยวกับโครงการและกิจกรรมต่างๆ
เราจะช่วยสร้างให้เกิดความเปลี่ยนแปลงได้อย่างไร ?

 • Abortion Pills Are Safe

  No matter what anti-abortion lawmakers say. Read more »

 • This Anti-Choice organization held an enormous conference during the pandemic

  Care Net, a network of crisis pregnancy centers, funders, staff, and other anti-choice activists, held its annual… Read more »

 • Yes, you can use abortion pills if...

  Medication abortion is safe for most people! Read more »

 • You can be a religious person and support reproductive rights

  The value of bodily autonomy isn't solely held by secular people Read more »

 • Reproductive Health Care in Your Pocket

  Get accurate information confidentially, any time and place. Read more »

 • Heads Up: Louisiana's Latest Attempt to Ban Abortion

  Louisiana has been in news recently in regard to abortion Read more »

 • What are Crisis Pregnancy Centers (CPCs) doing during Covid-19?

  CPCs continued to operate amid the center of a pandemic. Read more »

 • Pandemic sends demand for abortion pills skyrocketing

  Requests exploded in first month of US shutdown Read more »

 • Let's Talk about Harris v. Mcrae

  Chances are, you haven't heard about it Read more »

 • Loosening the Restrictions on Mifepristone

  Judge rules that it doesn’t require a doctor visit. Read more »

 • Here We Go Again

  Sorry, Tennessee, abortion is still legal. Read more »

 • Here's the latest news about abortion in the US

  Get updated with us! Read more »

 • What happens if you take abortion pills and you're not pregnant?

  If your period is late and you don't want to be pregnant, it can be a short distance between "It's… Read more »

 • Five Myths About Abortion Pills

  Don’t believe everything you hear! Read more »

 • Abortion Without Borders - 6 months anniversary

  10 June 2020, Warsaw   Abortion Without Borders initiative has helped more than 1400 people in Poland in 6 months Group… Read more »

 • Self Managed: An Abortion Story

  A new podcast explores self-managed abortion from every angle. Read more »

 • 5 things to know about sex during COVID-19

  With whom can you have sex, and what precautions do you need to take? Read more »

 • Learn About Sexual Health While You’re Stuck at Home

  Are you reading about abortion or watching a TikTok? No one knows Read more »

 • Here's what you can do to stop Crisis Pregnancy Centers (without leaving your house)

  Fight back against fake clinics Read more »

 • Why It’s Suddenly So Hard to Get Abortion Pills

  Here’s another thing to blame on COVID-19. Read more »