บล็อก

  Share


ยินดีต้อนรับเข้าสู่ “คลิกทำแท้ง” บล็อก การทำแท้งอย่างปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญ การคุมกำเนิดอย่างถูกต้องก็สำคัญ ชีวิตของผู้หญิง ความต้องการ และ ทางเลือกของผู้หญิงยิ่งสำคัญยิ่ง

อ่านข่าวสารใหม่ๆ เรื่องสิทธิในการทำแท้งอย่างปลอดภัยจากทั่วโลก หรืออ่านเกี่ยวกับโครงการและกิจกรรมต่างๆ
เราจะช่วยสร้างให้เกิดความเปลี่ยนแปลงได้อย่างไร ?

 • California Increases Legal Protections for Abortion Patients

  New laws protect privacy and criminalize harassment Read more »

 • 3 Lies about Abortion in Texas's Mandated Pre-Abortion Literature

  Fear-mongering has won out over actual science Read more »

 • Have You Heard?

  Listen and learn with some great podcasts about abortion! Read more »

 • Mifepristone as a treatment for uterine fibroids

  What you need to know Read more »

 • A new look for the SASS website

  Check out the updates! Read more »

 • Don’t Believe Everything You Read Online About “Natural” Remedies

  They can be ineffective – or worse! Read more »

 • It just got easier to get an abortion in Indiana

  We could all use some good news, right? Read more »

 • Navigating Restrictions on Telemedicine Abortion

  A creative approach to getting abortion pills by mail. Read more »

 • Let's talk about abortion activism in Malta

  Malta remains the only country in Europe where abortion is illegal in all circumstances. Read more »

 • Introducing Apiary: A Hub for Groups Helping People Access Abortion

  New organization will help practical support orgs work together. Read more »

 • 5 times abortion was portrayed on TV and how that went

  The good, the bad, the inaccurate, and the stigma-laden. Read more »

 • Now There's an Abortion Fund Just for Self-Managed Abortion

  Abortion funds exist to remove the financial and logistical barriers to abortion Read more »

 • 4 out of 5 US Adults Have Never Heard of Abortion Pills

  You can’t use something if you don’t know it exists Read more »

 • New Legal Defense Fund Helps Defend Self-Managed Abortion

  Will cover legal fees for people prosecuted for ending their own pregnancies Read more »

 • This kids' book is the first of its kind, and that's not all that makes it revolutionary

  What's an Abortion, Anyway? is a picture book that's medically accurate, gender-inclusive, and affirming of the… Read more »

 • There Are No Good Abortion Laws

  Rights, risks, and resources. Read more »

 • Preserving Abortion Access If Roe v. Wade Falls

  A comprehensive guide gets an up-to-the-minute update. Read more »

 • You Should Know about This: The FACE Act and Abortion Access

  Getting to a clinic where abortions are provider can be an arduous task in itself Read more »

 • These US States Have Only One Abortion Clinic: Here's What Getting to It Could Involve

  When we talk about abortion access, we're not only talking about its legality. Read more »

 • Information is Power – and Hope

  Join the fight to make sure everyone can make their own reproductive decisions. Read more »