บล็อก

  Share


ยินดีต้อนรับเข้าสู่ “คลิกทำแท้ง” บล็อก การทำแท้งอย่างปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญ การคุมกำเนิดอย่างถูกต้องก็สำคัญ ชีวิตของผู้หญิง ความต้องการ และ ทางเลือกของผู้หญิงยิ่งสำคัญยิ่ง

อ่านข่าวสารใหม่ๆ เรื่องสิทธิในการทำแท้งอย่างปลอดภัยจากทั่วโลก หรืออ่านเกี่ยวกับโครงการและกิจกรรมต่างๆ
เราจะช่วยสร้างให้เกิดความเปลี่ยนแปลงได้อย่างไร ?

 • Abortion Without Borders helps almost 80,000 people access abortions in place of the Polish state

  Two years on from Poland’s decision to effectively ban abortion, members of Abortion Without Borders have supported 78 Read more »

 • How Long Does a Self-Managed Abortion Take?

  Planning your time for safety and comfort. Read more »

 • Abortion pills for the sensitive stomach

  Tips for preventing and coping with nausea Read more »

 • Your own, private abortion

  Abortion pills are a scientifically tested means of terminating an early pregnancy, but the benefits of using them… Read more »

 • Three fascinating facts about medication abortion

  It’s safe, effective, and in demand! Read more »

 • How to talk to people in your life about abortion positivity

  It's always been important to publicly demonstrate support for abortion, but now, as the number of states with full… Read more »

 • 6 facts about Kansas's layered abortion past and present

  On August 2, 2022, voters in Kansas rejected a proposed change (known as the Value Them Both Amendment ) to the state… Read more »

 • We’re Not Gonna Take It

  Angry voters push back on abortion restrictions Read more »

 • Abortion impacts mental health, but not in the way you think

  People feel all sorts of things after they have abortions Read more »

 • A new kind of gag rule?

  State-level attempts to criminalize talking about abortion Read more »

 • Not All Heroes Wear Capes

  People we appreciate right now Read more »

 • If you're confused right now, it's because you're supposed to be

  Every day we're waking up to a new abortion landscape Read more »

 • 3 things you should do right now, and 3 things you definitely should not

  Welcome to post-Roe America Read more »

 • Just 5 Things that are More Dangerous than Abortion

  Abortion is one of the safest medical procedures available Read more »

 • SASS Gets Into a Vicious Cycle

  Check out our latest guest appearance on a podcast! Read more »

 • Think Nationally, Act Locally

  Fighting for reproductive justice at the grass roots. Read more »

 • What is Clinic Co-Location and What Can You Do about It?

  Let's expose these fake clinics Read more »

 • A New World of Abortion Information

  Responding to restrictions with more resources. Read more »

 • Abortion Pills Over the Counter?

  There’s no good argument against it! Read more »

 • It's never too late to get active for abortion access

  When the news hit that the Supreme Court's decision on Dobbs v. Jackson Women's Health Organization had been… Read more »