บล็อก

  Share


ยินดีต้อนรับเข้าสู่ “คลิกทำแท้ง” บล็อก การทำแท้งอย่างปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญ การคุมกำเนิดอย่างถูกต้องก็สำคัญ ชีวิตของผู้หญิง ความต้องการ และ ทางเลือกของผู้หญิงยิ่งสำคัญยิ่ง

อ่านข่าวสารใหม่ๆ เรื่องสิทธิในการทำแท้งอย่างปลอดภัยจากทั่วโลก หรืออ่านเกี่ยวกับโครงการและกิจกรรมต่างๆ
เราจะช่วยสร้างให้เกิดความเปลี่ยนแปลงได้อย่างไร ?

 • Bad News: Crisis Pregnancy Centers are part of a Global Anti-Choice Network

  CPCs spread misinformation about abortion and birth control Read more »

 • The Abortion Rate in Texas is Down: What That Actually Means

  What's going on with this precipitous drop in abortions? Read more »

 • There’s More Than One Way to Get Abortion Pills

  Here are some of the creative methods people are using. Read more »

 • Keep Spreading the Word About Abortion With Pills

  Don’t panic – but don’t stop. Read more »

 • There's been an uptick in violence against abortion providers since the start of COVID

  Anti-choicers haven't slowed down just because there's a pandemic - in fact, they've been more active than… Read more »

 • One year on, Abortion Without Borders helps five times as many clients, and we mourn the third woman killed by Poland’s abortion laws

  Published on January 27, 2022   One year ago, a Polish Constitutional Tribunal’s ruling declared the provision of… Read more »

 • Domestic Violence and Safe Abortion Access

  Two important, interconnected issues. Read more »

 • Fake Clinics are a Threat to Your Overall Reproductive Health

  The damage done by CPCs extends beyond pregnant people. Read more »

 • 5 things you probably don't know about abortion pills

  Facts about abortion pills that might surprise you Read more »

 • Here's what the FDA decision about abortion pills actually means

  The FDA removed the requirement for mifepristone to be distributed in person Read more »

 • Keep Your Abortion-Related Reading Private

  It’s never been more important to protect your online activity. Read more »

 • Abortion Without Borders helps almost 32,000 Polish people in second year

  Abortion Without Borders (Aborcja Bez Granic) has helped almost 32,000 people from Poland to access abortions in its… Read more »

 • Join the volunteer SASS social media team!

  Help inform the world about abortion with pills. Read more »

 • Good News: These Ohio cities just said "no" to banning abortion

  Ohio lawmakers have proposed their own version of Texas's SB8 (the six-week abortion ban wreaking havoc on those… Read more »

 • What Ohio's proposed abortion ban has to do with abortion pill "reversal"

  This legislation has nothing to do with science Read more »

 • California Doubles Down on Reproductive Freedom

  State asks experts for policy suggestions to ensure abortion access. Read more »

 • A Free Online Class About Abortion With Pills

  It’s short, engaging, and packed with facts! Read more »

 • 4 things you'll encounter if you visit a Crisis Pregnancy Center (and 1 thing you won't)

  Here's a peek at what you might expect to find Read more »

 • Abortion Pills for the Not Currently Pregnant

  Should we keep them around, just in case? Read more »

 • Abortion Without Borders helps more than 34,000 people in Poland access abortions

  Published on October 21, 2021
  A year ago – on 22 October 2020 – a Polish Constitutional Court decided that the… Read more »