บล็อก

  Share


ยินดีต้อนรับเข้าสู่ “คลิกทำแท้ง” บล็อก การทำแท้งอย่างปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญ การคุมกำเนิดอย่างถูกต้องก็สำคัญ ชีวิตของผู้หญิง ความต้องการ และ ทางเลือกของผู้หญิงยิ่งสำคัญยิ่ง

อ่านข่าวสารใหม่ๆ เรื่องสิทธิในการทำแท้งอย่างปลอดภัยจากทั่วโลก หรืออ่านเกี่ยวกับโครงการและกิจกรรมต่างๆ
เราจะช่วยสร้างให้เกิดความเปลี่ยนแปลงได้อย่างไร ?

 • What you should know about medical abortion and infection

  Being aware of risk, even when it's rare, is a vital part of taking care of yourself. Read more »

 • Who Should NOT Have a Medication Abortion

  No medication is right for everyone. Learn who should not take the abortion pill. Read more »

 • Maine Lawsuit Aims to Expand Abortion Access

  This week, a judge in Maine heard arguments in a lawsuit that could expand abortion access in the state and set a… Read more »

 • Do you need to "clean your womb" after taking the abortion pill?

  Uteruses are basically self-cleaning ovens — that's what vaginal discharge and menstruation are for. Read more »

 • Let’s #BustAbortionMyths!

  It's time for facts! Read more »

 • California Reintroduces College Right to Access Act

  Law would make abortion pills available on state campuses Read more »

 • Medical Abortion and Your Period

  You've confirmed that your medical abortion was successful. Now, when can you expect to get your period again? Read more »

 • Arm Yourself in the War on Science

  Take the time to tell fact from fiction Read more »

 • Coca-Cola won't terminate your pregnancy

  Coca-Cola doesn't terminate a pregnancy, nor is it a contraceptive. Read more »

 • Rhetoric around “late-term abortion” is shaming and has to go

  The reality is that the reasons for having an abortion at any point are as complex, nuanced, and self-defined as the… Read more »

 • Trump Administration Keeps Attacking Insurance Coverage for Abortion Care

  Another attempt to undermine access and affordability Read more »

 • Here's what you should know about sex after medical abortion

  Once you've established that your medical abortion was successful, when can you return to regular activities? Read more »

 • Catholic hospitals are a reproductive justice issue

  Physicians who work in Catholic hospitals must abide by Catholic religious rules, which dictate what reproductive… Read more »

 • Preparing for Post-Roe America

  A new book offers resources for anyone ready to fight for abortion access Read more »

 • Abortion stigma restricts access to medication for miscarriage recovery

  Because mifepristone is known as the “abortion pill,” it has been strongly regulated in the U.S. since being approved… Read more »

 • How do I know if my medical abortion was successful?

  Here's how you can tell Read more »

 • Is the US Abortion Rate Really Dropping?

  Yes…but probably not as much as studies say it is. Read more »

 • Eyes on El Salvador / Ojos en El Salvador

  On Monday, 20-year-old Imelda Cortez of Jiquilisco, El Salvador will be tried for attempted homicide. Read more »

 • Let's talk about the stigma of multiple abortions

  Abortion stigma leads to silence around abortion. Read more »

 • Need an abortion? You might have to take a road trip.

  Abortion accessibility continues to be a major reproductive rights issue, and a lot of the problem may depend on where… Read more »