บล็อก

  Share


ยินดีต้อนรับเข้าสู่ “คลิกทำแท้ง” บล็อก การทำแท้งอย่างปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญ การคุมกำเนิดอย่างถูกต้องก็สำคัญ ชีวิตของผู้หญิง ความต้องการ และ ทางเลือกของผู้หญิงยิ่งสำคัญยิ่ง

อ่านข่าวสารใหม่ๆ เรื่องสิทธิในการทำแท้งอย่างปลอดภัยจากทั่วโลก หรืออ่านเกี่ยวกับโครงการและกิจกรรมต่างๆ
เราจะช่วยสร้างให้เกิดความเปลี่ยนแปลงได้อย่างไร ?

 • Help! I used abortion pills but I think I’m still pregnant!

  Don’t panic. You still have options. Read more »

 • Let's Talk about Racism at Fake Abortion Clinics

  "Safe abortion doesn't just mean the procedure. It also has to mean the property and the clinic itself." Read more »

 • Unintended Pregnancy Happens Everywhere

  Everyone needs and deserves safe, reliable abortion access. Read more »

 • When can you start hormonal birth control after using abortion pills?

  Good news -you don't have to wait long after using abortion pills to start hormonal birth control! Read more »

 • Everyone Deserves to Know About Abortion Pills

  Six fun ways to help us break the silence! Read more »

 • Abortion is on the Ballot in Colorado...Again

  Coloradoans have repeatedly voted against anti-choice attempts to ban abortion in their state. Read more »

 • Spread the Word About Abortion Pills!

  They exist, they’re safe, and they work. Read more »

 • Good News for Abortion Seekers in the US

  There have been some important developments in reproductive rights recently. Read more »

 • Safe Abortion Doesn't Interfere with Your Menstrual Cycle

  After an abortion(s), the return of your period is an indication that everything has returned to normal. Read more »

 • UCSF Launches New Study to Expand Abortion Access

  Pandemic creates an opportunity to prove telehealth works Read more »

 • Abortion Pills Are Safe

  No matter what anti-abortion lawmakers say. Read more »

 • This Anti-Choice organization held an enormous conference during the pandemic

  Care Net, a network of crisis pregnancy centers, funders, staff, and other anti-choice activists, held its annual… Read more »

 • Yes, you can use abortion pills if...

  Medication abortion is safe for most people! Read more »

 • You can be a religious person and support reproductive rights

  The value of bodily autonomy isn't solely held by secular people Read more »

 • Reproductive Health Care in Your Pocket

  Get accurate information confidentially, any time and place. Read more »

 • Heads Up: Louisiana's Latest Attempt to Ban Abortion

  Louisiana has been in news recently in regard to abortion Read more »

 • What are Crisis Pregnancy Centers (CPCs) doing during Covid-19?

  CPCs continued to operate amid the center of a pandemic. Read more »

 • Pandemic sends demand for abortion pills skyrocketing

  Requests exploded in first month of US shutdown Read more »

 • Let's Talk about Harris v. Mcrae

  Chances are, you haven't heard about it Read more »

 • Loosening the Restrictions on Mifepristone

  Judge rules that it doesn’t require a doctor visit. Read more »