บล็อก

  Share


ยินดีต้อนรับเข้าสู่ “คลิกทำแท้ง” บล็อก การทำแท้งอย่างปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญ การคุมกำเนิดอย่างถูกต้องก็สำคัญ ชีวิตของผู้หญิง ความต้องการ และ ทางเลือกของผู้หญิงยิ่งสำคัญยิ่ง

อ่านข่าวสารใหม่ๆ เรื่องสิทธิในการทำแท้งอย่างปลอดภัยจากทั่วโลก หรืออ่านเกี่ยวกับโครงการและกิจกรรมต่างๆ
เราจะช่วยสร้างให้เกิดความเปลี่ยนแปลงได้อย่างไร ?

 • Abortion Restrictions Aren't about Safety

  Restrictions on abortion access existed well before COVID, and these restrictions haven't disappeared with it. Read more »

 • 4 Important US Reproductive Rights Policies to Understand and Tell Your Friends About

  A lot is already changing when it comes to US policy Read more »

 • What’s It Like to Buy Abortion Pills Online?

  One writer shares her experience. Read more »

 • Your Abortion, Your Business

  Tips to keep your research and planning safe and private. Read more »

 • Here's what happening in US abortion news

  On January 21st, President Joe Biden and Vice President Kamala Harris were inaugurated into office, allowing many… Read more »

 • Bye, Global Gag Rule!

  Organizations that get US aid can discuss abortion again! Read more »

 • What Pandemic? The SCOTUS Decision Endangering Abortion Seekers

  It's more vital than ever to squash abortion stigma and wrong information about abortion pills Read more »

 • Arkansas Abortion Restrictions Blocked Again

  The fight over laws passed in 2017 will continue in 2021. Read more »

 • Tell All the Young People in Your Life About This Important Resource

  If/When/How has created an easy-to-use resource for young people looking for information about judicial bypass Read more »

 • Dangerous Arkansas Abortion Restrictions Unblocked

  Anti-abortion laws keep chipping away at choice. Read more »

 • Abortion Without Borders helps more than 5,000 people in Poland in first year; celebrates with billboards advertising their service in Warsaw

      FOR IMMEDIATE RELEASE 10 December 2020, Warsaw   Abortion Without Borders helps more than 5,000 people in Poland in… Read more »

 • Help! I used abortion pills but I think I’m still pregnant!

  Don’t panic. You still have options. Read more »

 • Let's Talk about Racism at Fake Abortion Clinics

  "Safe abortion doesn't just mean the procedure. It also has to mean the property and the clinic itself." Read more »

 • Unintended Pregnancy Happens Everywhere

  Everyone needs and deserves safe, reliable abortion access. Read more »

 • When can you start hormonal birth control after using abortion pills?

  Good news -you don't have to wait long after using abortion pills to start hormonal birth control! Read more »

 • Everyone Deserves to Know About Abortion Pills

  Six fun ways to help us break the silence! Read more »

 • Abortion is on the Ballot in Colorado...Again

  Coloradoans have repeatedly voted against anti-choice attempts to ban abortion in their state. Read more »

 • Spread the Word About Abortion Pills!

  They exist, they’re safe, and they work. Read more »

 • Good News for Abortion Seekers in the US

  There have been some important developments in reproductive rights recently. Read more »

 • Safe Abortion Doesn't Interfere with Your Menstrual Cycle

  After an abortion(s), the return of your period is an indication that everything has returned to normal. Read more »