บล็อก

  Share


ยินดีต้อนรับเข้าสู่ “คลิกทำแท้ง” บล็อก การทำแท้งอย่างปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญ การคุมกำเนิดอย่างถูกต้องก็สำคัญ ชีวิตของผู้หญิง ความต้องการ และ ทางเลือกของผู้หญิงยิ่งสำคัญยิ่ง

อ่านข่าวสารใหม่ๆ เรื่องสิทธิในการทำแท้งอย่างปลอดภัยจากทั่วโลก หรืออ่านเกี่ยวกับโครงการและกิจกรรมต่างๆ
เราจะช่วยสร้างให้เกิดความเปลี่ยนแปลงได้อย่างไร ?

 • Here's why self-managed abortion is a great option while the US is dealing with the Corona virus

  You don't need to go to a doctor or a hospital to take abortion pills. Read more »

 • Argentina on track to legalize abortion

  The South American Country of Argentina is expected to legalize abortion, one of the only countries to do so in a… Read more »

 • How to Research Abortion With Pills Safely

  Getting the information you need when someone might be watching. Read more »

 • Four Reasons You Could Still be Pregnant after Using Abortion Pills

  Abortion pills are medicines, and any medicine has a chance of not being effective Read more »

 • These 5 Twitter Accounts are Standing Up for Abortion Access

  Like any social media platform, Twitter can be a difficult place to spend a lot of time. However, with a little… Read more »

 • These 5 podcasts will give you the insight into the Religious Right that you never wanted (but you should have)

  It's vital that we understand the origins, motivations, and tactics of the Religious Right. Read more »

 • Cheeks, Tongues, and When to Swallow

  It’s all about how you do it…use abortion pills, that is. Read more »

 • Building a Corps of SMA Trainers

  Submit YOUR application! Read more »

 • Most People Don't Regret Choosing Abortion

  We’ll say it again: Most people don’t regret choosing abortion. Read more »

 • How to Give Yourself an Abortion in Your Kitchen

  It doesn’t involve herbs, vegetables, or tropical fruit. Read more »

 • What You Should Know about "Sanctuary Cities for the Unborn"

  You deserve access to safe and effective abortion care on your own terms no matter what. Read more »

 • When Should You Take a Pregnancy Test?

  How soon can a pregnancy test tell you whether or not you're pregnant? When should you take one? Read more »

 • Getting Ready to Fight in 2020

  Misogynists might be in charge right now, but there are more of us. Read more »

 • SC state senator demands compensation for forced birth

  If the government won’t let you end a pregnancy, shouldn’t it cover the costs of parenthood? Read more »

 • 5 Wins for Abortion Rights in 2019

  Every win is important, so here are a few you should know about. Read more »

 • Aborcja Bez Granic - POLSKA

  Warszawa, 11 grudnia 2019   “Aborcja Bez Granic” będzie zapewniać porady oraz wsparcie, organizacyjne i finansowe Read more »

 • Abortion Without Borders - POLAND

  Warsaw, 11 December 2019   " Abortion Without Borders "  will provide information, practical support and… Read more »

 • Talking About Abortion

  Moving away from “safe, legal, and rare.” Read more »

 • The abortion pill conversation is spreading

  The more we talk about it, the better for everyone who can get pregnant. Read more »

 • Just 5 Instagram Posts That Destigmatize Abortion

  Check them out, and while you're at it, follow us on Instagram at @sass_usa. Read more »