บล็อก

  Share


ยินดีต้อนรับเข้าสู่ “คลิกทำแท้ง” บล็อก การทำแท้งอย่างปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญ การคุมกำเนิดอย่างถูกต้องก็สำคัญ ชีวิตของผู้หญิง ความต้องการ และ ทางเลือกของผู้หญิงยิ่งสำคัญยิ่ง

อ่านข่าวสารใหม่ๆ เรื่องสิทธิในการทำแท้งอย่างปลอดภัยจากทั่วโลก หรืออ่านเกี่ยวกับโครงการและกิจกรรมต่างๆ
เราจะช่วยสร้างให้เกิดความเปลี่ยนแปลงได้อย่างไร ?

 • How to talk to people in your life about abortion positivity

  It's always been important to publicly demonstrate support for abortion, but now, as the number of states with full… Read more »

 • 6 facts about Kansas's layered abortion past and present

  On August 2, 2022, voters in Kansas rejected a proposed change (known as the Value Them Both Amendment ) to the state… Read more »

 • We’re Not Gonna Take It

  Angry voters push back on abortion restrictions Read more »

 • Abortion impacts mental health, but not in the way you think

  People feel all sorts of things after they have abortions Read more »

 • A new kind of gag rule?

  State-level attempts to criminalize talking about abortion Read more »

 • Not All Heroes Wear Capes

  People we appreciate right now Read more »

 • If you're confused right now, it's because you're supposed to be

  Every day we're waking up to a new abortion landscape Read more »

 • 3 things you should do right now, and 3 things you definitely should not

  Welcome to post-Roe America Read more »

 • Just 5 Things that are More Dangerous than Abortion

  Abortion is one of the safest medical procedures available Read more »

 • SASS Gets Into a Vicious Cycle

  Check out our latest guest appearance on a podcast! Read more »

 • Think Nationally, Act Locally

  Fighting for reproductive justice at the grass roots. Read more »

 • What is Clinic Co-Location and What Can You Do about It?

  Let's expose these fake clinics Read more »

 • A New World of Abortion Information

  Responding to restrictions with more resources. Read more »

 • Abortion Pills Over the Counter?

  There’s no good argument against it! Read more »

 • It's never too late to get active for abortion access

  When the news hit that the Supreme Court's decision on Dobbs v. Jackson Women's Health Organization had been… Read more »

 • If you think abortion seekers in trigger law states should "just move," read this

  Why don't people who live in places where abortion isn't accessible just move? Read more »

 • Reasons Not to Trust Anti Abortion Counselors

  And where to look for supportive counseling Read more »

 • Do the Work By Doing What Works

  How to raise your game in the fight for abortion access Read more »

 • Abortion Bans are a Global Disaster

  Unfortunately the landscape of reproductive health care is bleak Read more »

 • Untangling the Anti-Abortion Web of Deception

  Understand the coordination and connections. Read more »