บล็อก

  Share


ยินดีต้อนรับเข้าสู่ “คลิกทำแท้ง” บล็อก การทำแท้งอย่างปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญ การคุมกำเนิดอย่างถูกต้องก็สำคัญ ชีวิตของผู้หญิง ความต้องการ และ ทางเลือกของผู้หญิงยิ่งสำคัญยิ่ง

อ่านข่าวสารใหม่ๆ เรื่องสิทธิในการทำแท้งอย่างปลอดภัยจากทั่วโลก หรืออ่านเกี่ยวกับโครงการและกิจกรรมต่างๆ
เราจะช่วยสร้างให้เกิดความเปลี่ยนแปลงได้อย่างไร ?

 • Building a Corps of SMA Trainers

  Submit YOUR application! Read more »

 • Most People Don't Regret Choosing Abortion

  We’ll say it again: Most people don’t regret choosing abortion. Read more »

 • How to Give Yourself an Abortion in Your Kitchen

  It doesn’t involve herbs, vegetables, or tropical fruit. Read more »

 • What You Should Know about "Sanctuary Cities for the Unborn"

  You deserve access to safe and effective abortion care on your own terms no matter what. Read more »

 • When Should You Take a Pregnancy Test?

  How soon can a pregnancy test tell you whether or not you're pregnant? When should you take one? Read more »

 • Getting Ready to Fight in 2020

  Misogynists might be in charge right now, but there are more of us. Read more »

 • SC state senator demands compensation for forced birth

  If the government won’t let you end a pregnancy, shouldn’t it cover the costs of parenthood? Read more »

 • 5 Wins for Abortion Rights in 2019

  Every win is important, so here are a few you should know about. Read more »

 • Aborcja Bez Granic - POLSKA

  Warszawa, 11 grudnia 2019   “Aborcja Bez Granic” będzie zapewniać porady oraz wsparcie, organizacyjne i finansowe Read more »

 • Abortion Without Borders - POLAND

  Warsaw, 11 December 2019   " Abortion Without Borders "  will provide information, practical support and… Read more »

 • Talking About Abortion

  Moving away from “safe, legal, and rare.” Read more »

 • The abortion pill conversation is spreading

  The more we talk about it, the better for everyone who can get pregnant. Read more »

 • Just 5 Instagram Posts That Destigmatize Abortion

  Check them out, and while you're at it, follow us on Instagram at @sass_usa. Read more »

 • Everybody's talking about abortion pills

  When even People magazine runs an article about something, it's not a secret any more. Read more »

 • Six Sensational Reasons to Spell Abortions with an S

  A guest post by Karen Thurston Read more »

 • Have you tried Euki yet?

  Euki is the new reproductive health app that doesn't store or share your data Read more »

 • Three circumstances that might make using abortion pills right for you

  Self-managed abortion is one option for terminating an unwanted pregnancy. Read more »

 • Six things to do before using the abortion pill

  These precautions make medication abortion safer and more effective Read more »

 • What is Rhesus Incompatibility and What Does It Mean for Using the Abortion Pill?

  Don't let abortion stigma get in the way of your access to abortion care. Read more »

 • Nausea and Medication Abortion

  How to manage abortion with pills when you're throwing up (or think you might) Read more »