บล็อก

  Share


ยินดีต้อนรับเข้าสู่ “คลิกทำแท้ง” บล็อก การทำแท้งอย่างปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญ การคุมกำเนิดอย่างถูกต้องก็สำคัญ ชีวิตของผู้หญิง ความต้องการ และ ทางเลือกของผู้หญิงยิ่งสำคัญยิ่ง

อ่านข่าวสารใหม่ๆ เรื่องสิทธิในการทำแท้งอย่างปลอดภัยจากทั่วโลก หรืออ่านเกี่ยวกับโครงการและกิจกรรมต่างๆ
เราจะช่วยสร้างให้เกิดความเปลี่ยนแปลงได้อย่างไร ?

 • Talking About Abortion

  Moving away from “safe, legal, and rare.” Read more »

 • The abortion pill conversation is spreading

  The more we talk about it, the better for everyone who can get pregnant. Read more »

 • Just 5 Instagram Posts That Destigmatize Abortion

  Check them out, and while you're at it, follow us on Instagram at @sass_usa. Read more »

 • Everybody's talking about abortion pills

  When even People magazine runs an article about something, it's not a secret any more. Read more »

 • Six Sensational Reasons to Spell Abortions with an S

  A guest post by Karen Thurston Read more »

 • Have you tried Euki yet?

  Euki is the new reproductive health app that doesn't store or share your data Read more »

 • Three circumstances that might make using abortion pills right for you

  Self-managed abortion is one option for terminating an unwanted pregnancy. Read more »

 • Six things to do before using the abortion pill

  These precautions make medication abortion safer and more effective Read more »

 • What is Rhesus Incompatibility and What Does It Mean for Using the Abortion Pill?

  Don't let abortion stigma get in the way of your access to abortion care. Read more »

 • Nausea and Medication Abortion

  How to manage abortion with pills when you're throwing up (or think you might) Read more »

 • FYI, It's totally possible to be pregnant and not know it

  It might sound like the hook for a new reality series, but there are several reasons why you could be pregnant and not… Read more »

 • Four Easy Ways to Fight Extreme Stigma

  A guest post by Karen Thurston Read more »

 • International Safe Abortion Day 2019

  #MyAbortionMyHealth Read more »

 • Facebook Doesn't Need to Know When I Have Sex

  Is your phone sharing your personal business with the world? Read more »

 • Will a doctor be able to tell if you've taken abortion pills?

  Can a doctor tell if someone has used abortion pills? Read more »

 • Another US City Steps Up for Abortion Access

  Austin allocates money to help tear down logistical barriers to care. Read more »

 • Announcing Euki, A New Sexual & Reproductive Health App

  SASS is excited to introduce you to Euki – an app for anyone who wants accurate, complete, and unbiased information… Read more »

 • Can you use abortion pills if you've had a caesarean section?

  Don't let stigma get in the way of facts. Read more »

 • If your pregnancy is too far along for the abortion pill, here are some organizations that can help

  If you are further along in your pregnancy and must travel to access necessary care, here are some organizations that… Read more »

 • They Said What Now?

  When politicians don't understand how bodies work, it's everyone's problem. Read more »