บล็อก

  Share


ยินดีต้อนรับเข้าสู่ “คลิกทำแท้ง” บล็อก การทำแท้งอย่างปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญ การคุมกำเนิดอย่างถูกต้องก็สำคัญ ชีวิตของผู้หญิง ความต้องการ และ ทางเลือกของผู้หญิงยิ่งสำคัญยิ่ง

อ่านข่าวสารใหม่ๆ เรื่องสิทธิในการทำแท้งอย่างปลอดภัยจากทั่วโลก หรืออ่านเกี่ยวกับโครงการและกิจกรรมต่างๆ
เราจะช่วยสร้างให้เกิดความเปลี่ยนแปลงได้อย่างไร ?

 • How to Talk (Or Not Talk) about Abortion at Holiday Gatherings (or Any Time)

  The holidays are upon us and that means potentially sitting around and talking to people whose politics may or may not… Read more »

 • Here are the 4 Organizations Responsible for Most Fake Clinics

  Before we get to the names, a quick review of fake clinics (also known as crisis pregnancy centers ): they're anti Read more »

 • How Long Do Abortion Pills Last?

  Tips for managing an emergency supply. Read more »

 • All Abortion Bans are Bad

  We can't afford to be complacent. Read more »

 • More Difficult is not Impossible

  Refusing to give up on making abortion accessible. Read more »

 • No More Coat Hanger Imagery, Please. Here's Why

  We don't need to be provocative or distracted Read more »

 • Who can and can’t use abortion pills?

  Hint: most people can! Read more »

 • There Will Be Blood

  What to know about bleeding during SMA. Read more »

 • Abortion Without Borders helps almost 80,000 people access abortions in place of the Polish state

  Two years on from Poland’s decision to effectively ban abortion, members of Abortion Without Borders have supported 78 Read more »

 • How Long Does a Self-Managed Abortion Take?

  Planning your time for safety and comfort. Read more »

 • Abortion pills for the sensitive stomach

  Tips for preventing and coping with nausea Read more »

 • Your own, private abortion

  Abortion pills are a scientifically tested means of terminating an early pregnancy, but the benefits of using them… Read more »

 • Three fascinating facts about medication abortion

  It’s safe, effective, and in demand! Read more »

 • How to talk to people in your life about abortion positivity

  It's always been important to publicly demonstrate support for abortion, but now, as the number of states with full… Read more »

 • 6 facts about Kansas's layered abortion past and present

  On August 2, 2022, voters in Kansas rejected a proposed change (known as the Value Them Both Amendment ) to the state… Read more »

 • We’re Not Gonna Take It

  Angry voters push back on abortion restrictions Read more »

 • Abortion impacts mental health, but not in the way you think

  People feel all sorts of things after they have abortions Read more »

 • A new kind of gag rule?

  State-level attempts to criminalize talking about abortion Read more »

 • Not All Heroes Wear Capes

  People we appreciate right now Read more »

 • If you're confused right now, it's because you're supposed to be

  Every day we're waking up to a new abortion landscape Read more »