บล็อก

  Share


ยินดีต้อนรับเข้าสู่ “คลิกทำแท้ง” บล็อก การทำแท้งอย่างปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญ การคุมกำเนิดอย่างถูกต้องก็สำคัญ ชีวิตของผู้หญิง ความต้องการ และ ทางเลือกของผู้หญิงยิ่งสำคัญยิ่ง

อ่านข่าวสารใหม่ๆ เรื่องสิทธิในการทำแท้งอย่างปลอดภัยจากทั่วโลก หรืออ่านเกี่ยวกับโครงการและกิจกรรมต่างๆ
เราจะช่วยสร้างให้เกิดความเปลี่ยนแปลงได้อย่างไร ?

 • Abortion activists deliver invoice to Polish government: you owe us €11.5m

  Activists from Abortion Without Borders presented an invoice to the government for the amount spent helping people in… Read more »

 • New data from Abortion Without Borders: In the three years since Poland’s Constitutional Tribunal ruling, Abortion Without Borders has helped more than 125,000 people in Poland to access safe abortion

  In the three years since Poland’s Constitutional Tribunal ruling, Abortion Without Borders has helped more than 125,000… Read more »

 • The Ohio Abortion Ballot

  In 2019, after the the state of Ohio passed what amounted to a total abortion ban , with no exceptions for rape, incest Read more »

 • Abortion Without Borders, the largest provider of abortions in Poland, expands to include three new organisations

  15 August 2023   In December 2019, six organizations announced that they were launching an initiative aimed at helping… Read more »

 • The Politicians Using Contraception as a Smoke Screen

  Republicans in the United States are using support for contraception as a smokescreen. Don’t buy it. Read more »

 • The Hyde Amendment, Its Consequences, and Why It Must Be Repealed

  The Hyde amendment is worse than a lack of compassion; it is a potential death sentence. Read more »

 • An Intersection between Housing and Reproductive Justice

  Reproductive Health Advocates must support housing as a human right to uphold reproductive justice. Read more »

 • Catholics for Choice

  A religious group standing up for gender equality and reproductive rights. Read more »

 • Using a Virtual Private Network (VPN)

  With Internet Verification Becoming more common, VPNs are more important than ever. Read more »

 • Proactive Activism, not just Reactive Activism

  If we only react, we cannot shape our futures. Read more »

 • Let's Talk about the Safe Haven Baby Box

  In January of 2023, the baby was placed inside a Safe Haven Baby Box in Ocala, Florida. It's the first baby to be left… Read more »

 • No Surprise: Abortion Bans and Violence Against Pregnant People Go Together

  On May 12, 2023, in a parking lot in Dallas, Texas, 26-year-old Gabrielle Gonzalez was murdered by her boyfriend, 22 Read more »

 • Mifepristone Isn’t Missing

  It’s still safe, & still out there. Read more »

 • Mifepristone is Still a Safe Pill

  Christian Nationalism is wrong, the Texas judge is wrong, Mifepristone is safe to take Read more »

 • Trans rights, Abortion Rights, and fighting Transphobia

  Fighting abortion stigma, transphobia, and the ongoing fight for bodily autonomy Read more »

 • Where Do Abortion Pills Come From?

  Common ways people in the US find them. Read more »

 • When Misoprostol is All You’ve Got

  Medication abortion without mifepristone. Read more »

 • No Matter what One Judge says, the Safety and Effectiveness of Mifepristone Has Not Changed

  For those following the news surrounding abortion rights in the United States, it is common knowledge that mifepristone… Read more »

 • SMA Doesn’t Look Like a Horror Movie

  Fight fear with accurate info Read more »

 • Become a Safe, Trustworthy Source of Abortion Pill Info

  Join one of our virtual trainings! Read more »