บล็อก

  Share


ยินดีต้อนรับเข้าสู่ “คลิกทำแท้ง” บล็อก การทำแท้งอย่างปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญ การคุมกำเนิดอย่างถูกต้องก็สำคัญ ชีวิตของผู้หญิง ความต้องการ และ ทางเลือกของผู้หญิงยิ่งสำคัญยิ่ง

อ่านข่าวสารใหม่ๆ เรื่องสิทธิในการทำแท้งอย่างปลอดภัยจากทั่วโลก หรืออ่านเกี่ยวกับโครงการและกิจกรรมต่างๆ
เราจะช่วยสร้างให้เกิดความเปลี่ยนแปลงได้อย่างไร ?

 • Abortion in the United States: FAQ Part 2

  No matter your reason for seeking abortion care, here are some basics. Read more »

 • Abortion in the United States: FAQ Part 1

  If you are seeking to terminate your pregnancy, it’s likely that you have many questions. No matter your reason for… Read more »

 • Here's What You Should Know about Alabama Amendment 2

  Alabama's Amendment 2 would make it a state policy to "ensure the protection of the rights of the unborn child… Read more »

 • US Newspapers Limit Public Understanding of Abortion

  Abortion is a safe, common aspect of reproductive health care, but you wouldn't know it by the way it's… Read more »

 • Women always help women

  The Supreme Court doesn’t have to overturn Roe v Wade in order to prevent American women from accessing their… Read more »

 • Good Medicine vs. Bad Laws

  Applauding healthcare professionals who put patients first Read more »

 • Here's What Happens When Contraceptives Aren't Available During a Natural Disaster

  What do you make sure to have on hand when you're prepping for dangerous weather? Read more »

 • Pro-Choice means more than abortion

  Our aim should be to continue advocating for access to abortion without restriction while also advocating for programs… Read more »

 • Abortion Stigma 101 (And how it interferes with access to self-managed abortion)

  In spite of what we would like to believe, we all have ideas about abortion that have been influenced by abortion… Read more »

 • Texas takes from the poor to give to anti-choice group

  If Texas wants to help people escape poverty, it's making some strange decisions about how to do it. Read more »

 • Argentina’s abortion vote is but a small setback in a growing movement

  The Argentine movement has not only captured the world’s attention, but has offered renewed hope in the fight for… Read more »

 • How to prepare for a medical abortion

  There are many steps you can take to prepare for your abortion. Once you have decided to have an abortion, one step may… Read more »

 • How to spot a crisis pregnancy center (before you walk in the door)

  A crisis pregnancy center (CPC) is a anti-choice organization that masquerades as women's health clinics. These… Read more »

 • The future of abortion is online

  It's in your mailbox, not your closet. Read more »

 • Women in Wales can now take the second abortion pill at home

  England is now the only country in Great Britain where women are required to take both mifepristone and misoprostol at… Read more »

 • The End of Roe v Wade

  Though Roe v. Wade struck down anti-abortion laws in forty-six states and the District of Columbia in 1973 Read more »

 • The Midwestern US is an "abortion desert"

  Fewer clinics per person than any other region Read more »

 • Texas’s Rise of Fake Clinics Bankrolled by Billionaires

  When a small number of extremely wealthy people fund the agendas of ultra conservative right-wing groups, politics… Read more »

 • Here's what you should know about Arkansas's ban on medical abortion

  Abortion is safe. Read more »

 • Argentina Congress Votes to Liberalize Abortion Law

  Today, June 13th 2018, the Congress in Argentina will hold a vote on liberalizing Argentina’s abortion law. Read more »