บล็อก

  Share


ยินดีต้อนรับเข้าสู่ “คลิกทำแท้ง” บล็อก การทำแท้งอย่างปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญ การคุมกำเนิดอย่างถูกต้องก็สำคัญ ชีวิตของผู้หญิง ความต้องการ และ ทางเลือกของผู้หญิงยิ่งสำคัญยิ่ง

อ่านข่าวสารใหม่ๆ เรื่องสิทธิในการทำแท้งอย่างปลอดภัยจากทั่วโลก หรืออ่านเกี่ยวกับโครงการและกิจกรรมต่างๆ
เราจะช่วยสร้างให้เกิดความเปลี่ยนแปลงได้อย่างไร ?

 • SASS in the Press

  Updated round-up of SASS's appearances in the press since our founding in April 2017 Read more »

 • What reproductive coercion has to do with abortion access

  Reproductive coercion is a form of domestic violence in which one person forces pregnancy, keeping a pregnancy or… Read more »

 • Lawsuit Filed to Block Kansas Telemedicine Abortion Ban

  State law treats abortion differently from other forms of medical care Read more »

 • What you need to know about Ohio's "Heartbeat" bill

  In a Supreme Court which now includes conservative judges Brett Kavanaugh and Neil Gorsuch, the possibility of… Read more »

 • How have the U.S. midterm elections changed abortion access

  Here’s what you should know following the midterm elections Read more »

 • As physician shortage worsens, abortion hangs in the balance

  America is facing a physician shortage on all fronts, and women’s health providers are no exception. Read more »

 • Abortion in the United States: FAQ Part 2

  No matter your reason for seeking abortion care, here are some basics. Read more »

 • Abortion in the United States: FAQ Part 1

  If you are seeking to terminate your pregnancy, it’s likely that you have many questions. No matter your reason for… Read more »

 • Here's What You Should Know about Alabama Amendment 2

  Alabama's Amendment 2 would make it a state policy to "ensure the protection of the rights of the unborn child… Read more »

 • US Newspapers Limit Public Understanding of Abortion

  Abortion is a safe, common aspect of reproductive health care, but you wouldn't know it by the way it's… Read more »

 • Women always help women

  The Supreme Court doesn’t have to overturn Roe v Wade in order to prevent American women from accessing their… Read more »

 • Good Medicine vs. Bad Laws

  Applauding healthcare professionals who put patients first Read more »

 • Here's What Happens When Contraceptives Aren't Available During a Natural Disaster

  What do you make sure to have on hand when you're prepping for dangerous weather? Read more »

 • Pro-Choice means more than abortion

  Our aim should be to continue advocating for access to abortion without restriction while also advocating for programs… Read more »

 • Abortion Stigma 101 (And how it interferes with access to self-managed abortion)

  In spite of what we would like to believe, we all have ideas about abortion that have been influenced by abortion… Read more »

 • Texas takes from the poor to give to anti-choice group

  If Texas wants to help people escape poverty, it's making some strange decisions about how to do it. Read more »

 • Argentina’s abortion vote is but a small setback in a growing movement

  The Argentine movement has not only captured the world’s attention, but has offered renewed hope in the fight for… Read more »

 • How to prepare for a medical abortion

  There are many steps you can take to prepare for your abortion. Once you have decided to have an abortion, one step may… Read more »

 • How to spot a crisis pregnancy center (before you walk in the door)

  A crisis pregnancy center (CPC) is a anti-choice organization that masquerades as women's health clinics. These… Read more »

 • The future of abortion is online

  It's in your mailbox, not your closet. Read more »