บล็อก

  Share


ยินดีต้อนรับเข้าสู่ “คลิกทำแท้ง” บล็อก การทำแท้งอย่างปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญ การคุมกำเนิดอย่างถูกต้องก็สำคัญ ชีวิตของผู้หญิง ความต้องการ และ ทางเลือกของผู้หญิงยิ่งสำคัญยิ่ง

อ่านข่าวสารใหม่ๆ เรื่องสิทธิในการทำแท้งอย่างปลอดภัยจากทั่วโลก หรืออ่านเกี่ยวกับโครงการและกิจกรรมต่างๆ
เราจะช่วยสร้างให้เกิดความเปลี่ยนแปลงได้อย่างไร ?

 • Now There's an Abortion Fund Just for Self-Managed Abortion

  Abortion funds exist to remove the financial and logistical barriers to abortion Read more »

 • 4 out of 5 US Adults Have Never Heard of Abortion Pills

  You can’t use something if you don’t know it exists Read more »

 • New Legal Defense Fund Helps Defend Self-Managed Abortion

  Will cover legal fees for people prosecuted for ending their own pregnancies Read more »

 • This kids' book is the first of its kind, and that's not all that makes it revolutionary

  What's an Abortion, Anyway? is a picture book that's medically accurate, gender-inclusive, and affirming of the… Read more »

 • There Are No Good Abortion Laws

  Rights, risks, and resources. Read more »

 • Preserving Abortion Access If Roe v. Wade Falls

  A comprehensive guide gets an up-to-the-minute update. Read more »

 • You Should Know about This: The FACE Act and Abortion Access

  Getting to a clinic where abortions are provider can be an arduous task in itself Read more »

 • These US States Have Only One Abortion Clinic: Here's What Getting to It Could Involve

  When we talk about abortion access, we're not only talking about its legality. Read more »

 • Information is Power – and Hope

  Join the fight to make sure everyone can make their own reproductive decisions. Read more »

 • FDA Lifts Restrictions on Abortion Pills by Mail

  What you need to know about what is and isn’t allowed now Read more »

 • This Nebraska town just banned abortion

  Does it matter if abortion is legal if it's not accessible? Read more »

 • Half a year later – Abortion without Borders supported thousands of people.

  Exactly six months ago – on the 22 nd October 2020 – the Constitutional Tribunal in Poland ruled that the performing… Read more »

 • You Should Know about This: The People's Lawsuit

  The state of Texas has become synonymous with anti-abortion legislation Read more »

 • Abortion & Miscarriage Should Not Be a Crime

  American Bar Association stands up for decriminalizing pregnancy outcomes Read more »

 • There's a new Planned Parenthood in Texas: Here's Why It's a Big Deal

  It seems as though every day there's a new attempt to ban abortion in Texas. Read more »

 • What to Know and Do After an Abortion With Pills

  The process doesn’t end when the pregnancy does. Read more »

 • This 13 minute film clarifies how inaccessible abortion really is

  In 13 minutes, "Abortion Helpline" allows us to glimpse the gruesome reality of how the Hyde Amendment… Read more »

 • Improving Abortion Access in California

  Lawmakers propose new reproductive justice legislation. Read more »

 • Abortion Restrictions Aren't about Safety

  Restrictions on abortion access existed well before COVID, and these restrictions haven't disappeared with it. Read more »

 • 4 Important US Reproductive Rights Policies to Understand and Tell Your Friends About

  A lot is already changing when it comes to US policy Read more »