บล็อก

  Share


ยินดีต้อนรับเข้าสู่ “คลิกทำแท้ง” บล็อก การทำแท้งอย่างปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญ การคุมกำเนิดอย่างถูกต้องก็สำคัญ ชีวิตของผู้หญิง ความต้องการ และ ทางเลือกของผู้หญิงยิ่งสำคัญยิ่ง

อ่านข่าวสารใหม่ๆ เรื่องสิทธิในการทำแท้งอย่างปลอดภัยจากทั่วโลก หรืออ่านเกี่ยวกับโครงการและกิจกรรมต่างๆ
เราจะช่วยสร้างให้เกิดความเปลี่ยนแปลงได้อย่างไร ?

 • New documentary movie - help needed

  Read more »

 • The Zika Virus - Exposing Brazil's Inequality

  The Zika virus has kick-started national and worldwide debates yet again about abortion in Latin America. Many… Read more »

 • Women Help Women in the Media

  Since we launched, we have been mentioned in the international media on several occasions.
  Below is a list of… Read more »

 • How to use abortion pills misoprostol and mifepristone at home?

  Graphic instruction for all the people that get (buy, receive by post, get from friends, from doctors, from… Read more »

 • How to use misoprostol for abortion? Graphic instructions!

  Use of misoprostol - abortion pill. Photo, graphic instructions. In many languages: English, Polski, Portugues Read more »

 • WHW's "must watch" VIDEO for the 28th September campaign

  28th September is the Day of Action for Access to Safe and Legal Abortion and ... our birthday. Read more »

 • Safe Abortion Hotline "Ms Rosy" in Nigeria is there to help you get a safe abortion with pills.

  Our partner, GIWYN Nigeria, with whom Women Help Woem trained in a safe abortion hotline workshop in 2014, celebrates… Read more »

 • SAFE ABORTION HOTLINES in Africa, Asia, Europe and Latin America.

  International Campaign for Women's Right to Safe Abortion published this information with help of Women Help Women. Read more »

 • Accepting the global reality of “self-help” abortions

  Informative and thought-provoking blog by Marge Berer - the coordinator on the International Campaign for Women's… Read more »

 • Feminist art

  We are helping each other, always.  Thank you for this beautiful note, amazing Carol Rossetti Read more »

 • Hey Brazil - Everything you always wanted to know about abortion but were afraid to ask!

  Abortion step by step in Brazil. Especially for you.
  Read and share so you know what to do if you or your friends… Read more »

 • Partner blog: Antykoncepcja po stosunku

  Filmik o antykoncepcji po stosunku Read more »

 • Video Instructions Misoprostol Pills Use For Safe Abortion

  This animation shows instructions on how to use Misoprostol pills, available in many countries for safe abortion. Read more »

 • Você precisa de um aborto seguro no Brasil?

  Email: info@womenhelp.org agora! Read more »

 • Women Help Women celebrates 6 months birthday!

  Where laws do not protect women, other women will step up to help women.  Women Help Women (WHW), an international… Read more »

 • New safe abortion hotline launched in Sri Lanka!

  Good news for people in Sri Lanka - activists launched a new hotline "Ask us" that gives information about… Read more »

 • Partner news: FREE THE PILL

  A wonderful initiative of our partner organization Ibis Reproductive Health to make the birth control pill available… Read more »

 • Diary of Abortion Counselors: Abortion isn't a privilege, it's a right.

  Read more »

 • Partner blog: History of a woman from Wielkopolska that needed the package with pill

  From the blog of Kobiety w Sieci, our partner organization in Poland.
  How women in Poland are resourceful and get… Read more »

 • Antykoncepcja bez recepty i aborcja - wyprawa po złote runo?

  Komentarz Kobiet w Sieci i Women Help Women w sprawie debaty na temat antykoncepcji awaryjnej bez recepty i klauzuli… Read more »