บล็อก

  Share


ยินดีต้อนรับเข้าสู่ “คลิกทำแท้ง” บล็อก การทำแท้งอย่างปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญ การคุมกำเนิดอย่างถูกต้องก็สำคัญ ชีวิตของผู้หญิง ความต้องการ และ ทางเลือกของผู้หญิงยิ่งสำคัญยิ่ง

อ่านข่าวสารใหม่ๆ เรื่องสิทธิในการทำแท้งอย่างปลอดภัยจากทั่วโลก หรืออ่านเกี่ยวกับโครงการและกิจกรรมต่างๆ
เราจะช่วยสร้างให้เกิดความเปลี่ยนแปลงได้อย่างไร ?

 • Abortion is safe. Restricting it is dangerous.

  The most dangerous part of having an abortion in the U.S. is not the procedure itself, but the lies and laws that make… Read more »

 • Here's what you should know about the abortion bans being pushed through by these states right now

  A number of abortion bans are making their way through state legislatures. Here's what you should know about them. Read more »

 • Mike Pence Needs a History Lesson

  Our history already tells us what we need to know about living in a country where abortion is illegal. Read more »

 • Where to find information on self-managed abortion

  A recent study has found that for individuals facing an unintended pregnancy, many are relying on the Internet for… Read more »

 • Una buena acompañante

  Muchas mujeres han acompañado a otras mujeres mientras se realizan un aborto auto-inducido con pastillas, esto puede… Read more »

 • How Google Maps is making abortion harder to find

  Anti-abortion groups are gaming local search results to trick women away from clinics Read more »

 • For Native people, self managed abortion could be one solution to those denied access

  The situation in South Dakota is just one example of the obstacles to safe abortion faced by Native people. Read more »

 • No, medical abortion reversal is not possible, but false and dangerous misinformation is.

  In recent years, a new tactic of anti-abortion groups has been to promote that medical abortion can be reversed. Read more »

 • 3 Mitos Sobre el Aborto

  Mito #1: La decisión de interrumpir el embarazo siempre es doloroso y puede causar problemas psicológicas. ¡FALSO! Para… Read more »

 • Abortion in Ireland: Are times changing?

  Ireland’s eighth amendment states that the right to life a fetus and the life of a mother during pregnancy are equal. Read more »

 • Hacer un plan antes de realizar un aborto auto inducido

  Realizarse un aborto auto inducido con pastillas es un procedimiento seguro que realizan cientos de mujer en el mundo… Read more »

 • The One Year Anniversary of Trump's Global Gag Rule: Nothing to Celebrate

  The intention of the Global Gag Rule on paper was to shut down abortion providers, but in reality, it has had much… Read more »

 • In Post Hurricane Puerto Rico, DIY Abortion Is an Important Option

  The answer to the question "How are people doing in Puerto Rico now?" is still, more than five months after… Read more »

 • Another Study Proves Safety of Self-Managed Abortion

  A new study offers reassuring evidence about using misoprostol alone for self-induced abortion. Read more »

 • ¡Es TU cuerpo y TU decisión!

  ¿Por qué deciden las personas interrumpir el embarazo? Cada persona es diferente y cada razón es importante y válida. Read more »

 • The Abortion Pill May Soon Be Available on College Campuses in California

  California Senate Bill 320, would require the University of California and California State University to carry the… Read more »

 • Women in British Columbia Will Have Access to Free Mifegymiso Starting January 15

  British Columbia has become the sixth province in Canada to provide free access to Mifegymiso, a safe abortion pill… Read more »

 • The stories we can't tell - an anonymous testimonial

  Earlier this year, one of my employees took me aside and told me a secret - “I’m pregnant – and one of my friends told… Read more »

 • ¿Qué síntomas no son normales después de tomar las píldoras?

  Si se tiene la información precisa, el aborto con pastillas de Misoprostol hasta las 12 semana es un procedimiento… Read more »

 • What Happens During a Self-Managed Abortion?

  How to manage a safe abortion with pills Read more »