บล็อก

  Share


ยินดีต้อนรับเข้าสู่ “คลิกทำแท้ง” บล็อก การทำแท้งอย่างปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญ การคุมกำเนิดอย่างถูกต้องก็สำคัญ ชีวิตของผู้หญิง ความต้องการ และ ทางเลือกของผู้หญิงยิ่งสำคัญยิ่ง

อ่านข่าวสารใหม่ๆ เรื่องสิทธิในการทำแท้งอย่างปลอดภัยจากทั่วโลก หรืออ่านเกี่ยวกับโครงการและกิจกรรมต่างๆ
เราจะช่วยสร้างให้เกิดความเปลี่ยนแปลงได้อย่างไร ?

 • Partner blog: WOMENHELP.ORG ผู้หญิงจะช่วยกันเอง

  Original source:  http://tamtang.wordpress.com/2014/12/01/womenhelp/   เว็บใหม่  womenhelp.org พวกเขาคือเหล่าหญิงชาย… Read more »

 • Diary of Abortion Counselors: THE Answer

  I have been working as an online abortion and reproductive health counselor for 8 years now. I rarely have a pleasure… Read more »

 • #weneedtotalkaboutabortion #precisamosfalarsobreaborto Campaign

  TMP magazine have launched #weneedtotalkaboutabortion campaign to denounce all the violence against women implied in… Read more »

 • Partner blog: Aborcyjna Doula

  Jesteśmy aborcyjnymi doulami. Słuchamy kobiet. Tekst opublikowany prez Kobiety w Sieci, organizację partnerską Women… Read more »

 • Hotlines can give you information on safe abortion locally

  In many countries Safe Abortion Hotlines give practical, friendly information how to use misoprostol in many languages… Read more »

 • Partner post: Youth Advocacy Institute of Asia Safe Abortion Partnership (ASAP)

  In December 2014 Youth Advocacy Institute of ASAP is coming back to town! ASAP is one of the most vocal advocates in… Read more »

 • Get knowledge about abortion, even if your university censors it! Take a course on abortion ONLINE!

  "Abortion is a common experience for women around the world; yet, abortion it is often excluded from the curricula… Read more »

 • Brave NEW pro choice world - coming soon

  An important day just went by, marked by hundreds of events and campaigns and lots of noise around the world. Some of… Read more »

 • Wolf in Shuping’s clothing? (on hidden agendas, pseudo-sciences, and... the launch of Women Help Women)

  When Martha Shuping spoke at Memorial University on Sept. 25, her talk was billed as a primer in helping women. The… Read more »

 • Good standard

  (This is a blog entry WHW got from a woman that saw our website launched and felt like writing her blog post.) Read more »

 • Diary of Abortion Counselors: Abortion Dialogues

  I’ve been thinking about how we talk about abortion. When I worked as a counselor doing abortion care, I would talk… Read more »

 • ใช้ยาแล้วไม่หลุด ไม่ออก ปัญหาพื้นฐานของการหายาทำแท้งบนอินเตอร์เน็ต

  ผู้หญิงก็มืดอยู่แล้ว เมื่อเจอปัญหาท้องไม่พร้อม  โลกยิ่งมืดขึ้นไปอีกเมื่อซื้อยาใช้แล้วไม่หลุด เงินก็หมด ท้องต่อ… Read more »

 • Abortion story

  I was 18 years old when I had my first abortion. Staring slack-jawed at the two pink lines of the pregnancy test, which… Read more »

 • Nie żałuje!

  Jak w tytule, ponownie podkreślę to że nie żałuję wykonanej aborcji! Read more »

 • What are your favourite pro-choice and feminist songs?

  Here are some that we like.

  What about you? Any ideas for a Women Help Women theme song? :) Read more »

 • Fakty czy Ideologia?

  W kraju, gdzie romantyzm, walenrodyzm, powstanie warszawskie i martyrologia narodu, gdzie zrywy serca i fantazje duszy… Read more »

 • Women’s Rights Are Not Negotiable

  In Nigeria Ms Rosy hotline is launching now! Women can get info on safe abortion with misoprostol, contraception and… Read more »

 • hey sister! Wanna share? ¿Cómo hacerse un aborto con pastillas?

  Check out this amazing resource:  http://sincloset09.wix.com/aborto-misoprostol Step by step guide you how to do an… Read more »

 • If not women... then who?

  I believe in concept of women helping women. I have been screwed sideways, again and then all over again, by those who… Read more »

 • Want to know what I.M.E.L.D.A. stands for? Check out direct actions of this awesome feminist performance group.

  Source: Speaking of I.M.E.L.D.A https://www.youtube.com/channel/UCW_F64htch9WiH5UzONwYQg Read more »