บล็อก

  Share


ยินดีต้อนรับเข้าสู่ “คลิกทำแท้ง” บล็อก การทำแท้งอย่างปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญ การคุมกำเนิดอย่างถูกต้องก็สำคัญ ชีวิตของผู้หญิง ความต้องการ และ ทางเลือกของผู้หญิงยิ่งสำคัญยิ่ง

อ่านข่าวสารใหม่ๆ เรื่องสิทธิในการทำแท้งอย่างปลอดภัยจากทั่วโลก หรืออ่านเกี่ยวกับโครงการและกิจกรรมต่างๆ
เราจะช่วยสร้างให้เกิดความเปลี่ยนแปลงได้อย่างไร ?

 • The Reality of Accessing Abortion in the Bluest of States

  Last month, while visiting Massachusetts, the state where I was born and went college, I noticed a sign on someone' Read more »

 • Aborto Autoinducido, Seguro y con Apoyo

  Como autoinducir un aborto con pastillas Read more »

 • Why Would Someone Choose Self-Managed Abortion?

  To many people, DIY abortion may seem like an impossibility. However, it is more widespread than you may believe, even… Read more »

 • Seoul Feminists set up Abortion Pill Vending Machine

  Brave and creative feminist group Femi Dang-dang changes the conversation on self-managed abortion in Korea Read more »

 • Abortion in the US Military

  Like a strong military, keeping proper care out of the hands of women is a time-honored American tradition. Read more »

 • No Nostalgia for Life Before Roe v. Wade

  The videos are a sobering reminder that anti-abortion activists want to return us to a world where women are punished… Read more »

 • CPCs: It’s Time to Expose these Fake Clinics

  Photos courtesy of Austin NOW’s CPC protests Read more »

 • El acceso a un aborto seguro es justica

  Para una mujer tomar la decisión de abortar no es nada fácil, no porque las mujeres no sean capaces de decidir qué es… Read more »

 • Another day, another abortion restriction

  The right to a safe and legal abortion was determined in a Supreme Court case over 40 years ago and has been supported… Read more »

 • Information and Support on Self-Managed Abortion

  Learn more about self-managed medical abortion in the US. Read more »

 • Oklahoma Women Retain Right to Evidence-Based Treatment

  Oklahoma County District Judge Patricia Parrish overturned a 2014 state law that would have forced doctors to follow an… Read more »

 • Undocumented Woman in Texas Blocked from Obtaining an Abortion

  A young undocumented woman in Texas has been held by federal officials to prevent her from accessing an abortion. Read more »

 • SASS in the Press!

  The SASS project has made a big splash - check out our press hits! Read more »

 • The Hypocrisy of the Right

  Why is it, decades after the establishment of abortion as a constitutional right, that we have lawmakers and leaders… Read more »

 • House Passes 20-Week Abortion Ban

  Yesterday, the US House of Representatives voted on legislation that would create a national ban on abortions after 20… Read more »

 • Contraceptives in the Rio Grande Valley of Texas

  Texas is a hostile place for women, but there are networks and programs that make contraceptives accessible for women. Read more »

 • New Study Confirms Safety of Abortion by Telemedicine

  A new study published in Obstetrics and Gynecology confirms what millions of women already know – taking the abortion… Read more »

 • Looking for reliable abortion pills in Indonesia?

  Here are the sources you can TRUST : MAMAMISO ID LINE: MAMAMISO MISOCARE ID LINE: MISOCARE SITUS: http://www.misocare. Read more »

 • We Are Not a Special Interest

  The Democratic Party's Better Deal agenda ignores a huge bottom line issue: reproductive rights. Read more »

 • How You Can Help

  How you can help spread the word about SASS Read more »