ความเชี่ยวชาญและบริการที่มีให้

  Share


  • การอบรมเรื่องการทำแท้งด้วยยา สำหรับองค์กรรากหญ้าที่ทำงานเรื่องสิทธิของผู้หญิง
  • เสริมสร้างความเชี่ยวชาญในการผลักดันบริการในระดับท้องถิ่นและขจัดอุปสรรคในการเข้าถึงบริการ
  • สร้างยุทธศาสตร์ด้านข้อมูล การเข้าถึง และ การผลักดันด้านอนามัยเจริญพันธ์ สุขภาพ และ ความยุติธรรม
  • แลกเปลี่ยนยุทธศาสตร์การใช้สื่อสังคม
  • การประสานงานโครงการที่ไม่แสวงหาผลกำหร
  • การรับทุนแทนองค์กรเล็ก
  • พัฒนาศักยภาพด้านการจัดการโครงการ 
  • ความร่วมมือในการการทำวิจัยด้านอนามัยเจริญพันธ์, สิทธิ และ ความเป็นธรรม

ถ้าคุณ หรือ องค์กรของคุณสนใจบริการด้านล่างนี้ หรือ ต้องการสร้างเครือข่าย ขอให้ติดต่อเราที่  partner at womenhelp.org.