Partner blog: WOMENHELP.ORG ผู้หญิงจะช่วยกันเอง

vendredi, décembre 5, 2014 blog Share


tamtang group

Original source: http://tamtang.wordpress.com/2014/12/01/womenhelp/

 

เว็บใหม่  womenhelp.org

พวกเขาคือเหล่าหญิงชาย ที่เข้าใจในปัญหาผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม

พวกเขาคิดว่า การยุติการตั้งครรภ์ หลังจากคิดรอบคอบแล้ว เป็นสิ่งที่ทำได้ ไม่เป็นความผิด และ ไม่บาปด้วยซ้ำ

ในสายตาของพวกเขา

การปล่อยให้เด็กคนหนึ่งเกิดโดยไม่ผู้รับผิดชอบเลี้ยงดูดีเท่าที่ควรต่างหาก เป็นปัญหามากกว่า

พวกเขาจึงเปิดเว็บขึ้น เพื่อช่วยให้ผู้หญิงสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้ลุล่วง อย่างปลอดภัย

พวกเขาให้ข้อมูล ให้คำปรึกษา ไม่ใช่ขายยาเพื่อเอากำไร

และพวกเขาฝากมาบอกว่า

ภูมิใจ

ที่ได้มีส่วนสนับสนุนทางเลือกของน้องๆผู้หญิงทุกคน

ถ้าเจอเรื่องนี้เข้าแล้ว

ลองเขียนเข้าไปทักทายพวกเขาดูค่ะ

http://www.womenhelp.org

info@womenhelp.org

https://www.facebook.com/womenhelpwomeninternational