fakty

  Share


ZDROWIE PUBLICZNE:

  • Około 215 milionów kobiet na całym świecie nie ma zagwarantowanego dostępu do antykoncepcji. Kobiety nie chcą zajść w ciążę z różnych powodów: niektóre chciałyby odłożyć posiadanie dzieci na późniejszy czas, inne nie chcą zdawać się na przypadek, ale zdecydować o macierzyństwie w momencie, gdy są na to w pełni gotowe. Część kobiet, które są już matkami, jest przekonanych, że nie mogą powiększać swojej rodziny ponad obecny jej stan.
  • Co roku wykonuje się 56 milionów aborcji. 20 milionów spośród nich jest wykonywanych w niebezpiecznych warunkach lub niezgodnie z prawem. Niemal w połowie dokonywanych na świecie aborcji stosowane procedury są niebezpieczne dla kobiet ( 98% tych przypadków ma miejsce w krajach rozwijających się).
  • Aborcje wykonywane w niebezpiecznych warunkach są jedną z głównych przyczyn śmiertelności matek. Szacuje się, że 22,500 - 44,000 kobiet umiera każdego roku z powodu niebezpiecznej aborcji, co stanowi około 13% zgonów -jedna kobieta umiera co 10 minut! 5 milionów kobiet rocznie jest hospitalizowanych z powodu powikłań wynikających z przeprowadzenia aborcji w niebezpiecznych warunkach. Niemal wszystkie zgony związane z aborcją występują w krajach rozwijających się: w Afryce, w Azji i Ameryce Łacińskiej.
  • Restrykcyjne przepisy nie powodują zmniejszenia ilości aborcji. Nielegalność zwiększa tylko prawdopodobieństwo, że kobiety będą uciekać się do niebezpieczne usług, narażając swoje życie lub zdrowie.
  • Można całkowicie zapobiegać zgonom i cierpieniom kobiet z powodu braku dostępu do aborcji i antykoncepcji.

 

PRAWA CZŁOWIEKA I SPRAWIEDLIWOŚĆ SPOŁECZNA:

  • Kobiety mają prawo do swobodnego i odpowiedzialnego decydowania, czy i kiedy mieć dzieci: bez przymusu, dyskryminacji i przemocy.
  • Dostęp do bezpiecznej aborcji i antykoncepcji jest kwestią sprawiedliwości społecznej. Młode, biedne i niezamężne kobiety są szczególnie dotknięte brakiem dostępu do metod regulacji urodzin, jak i brakiem informacji o zdrowiu reprodukcyjnym. Zdrowie, bezpieczeństwo i sprawiedliwość nie powinny zależeć od statusu społecznego lub ekonomicznego.
  • Brak dostępu do bezpiecznej aborcji i antykoncepcji jest pogwałceniem praw człowieka. Prawa te obejmują: prawo do życia, prawo do niedyskryminacji, do jak najwyższego poziomu ochrony zdrowia, prawo do wolności od okrutnego, nieludzkiego i poniżającego traktowania, prawa do prywatności i poufności, oraz prawo do informacji medycznej i edukacji. Wiele traktatów i zalecenia Narodów Zjednoczonych, Unii Europejskiej i Światowej Organizacji Zdrowia wyraźnie i coraz bardziej zdecydowanie wypowiada się, że aborcja powinna być zabiegiem bezpiecznym i legalnym. Kiedy rządy odmawiają tego podstawowego prawa kobiet, tolerują i wzmacniają w ten sposób strukturalną przemoc wobec nich. Większość regionów z restrykcyjnym prawem aborcyjnym znajduje się w krajach afrykańskich, azjatyckich i w Ameryce Łacińskiej.
  • Dostępne badania pokazują, że antykoncepcja ma zasadniczy wpływ na życie kobiet, zarówno pod względem ich przeżywalności jak i wzmocnienia pozycji społecznej. Bez dostępu do środków planowania rodziny kobiety znajdują się w pułapce błędnego koła, które hamuje ich pełne uczestnictwo w rozwoju społeczno-gospodarczym. Dwiema głównymi korzyściami płynącymi z dostępu do antykoncepcji i edukacji są: wzmocnienie pozycji kobiet i wyedukowanie, z których oba są jednymi z Milenijnych Celów Rozwoju.

Zobacz video: Abortion Worldwide