kim jesteśmy

  Share


Women Help Women jest międzynarodową fundacją współpracującą z aktywistami, z wykwalifikowaną w zakresie praw reprodukcyjnych kadrą naukową i medyczną oraz z innymi organizacjami non-profit. Nasz praca nie generuje dochodu, dzielimy się z kobietami wszystkim, co mamy.

Łączymy promowanie działań na rzecz praw kobiet z bezpośrednim dostępem do środków farmakologicznych i wiedzy związanej ze zdrowiem reprodukcyjnym kobiet. Organizacje feministyczne i osoby prywatne z całego świata, które doceniają wagę problemu, robią wszystko, aby wiedza i najnowsze osiągnięcia medycyny i farmakologii trafiły bezpośrednio do kobiet. Kobiety na to zasługują i mają do tego prawo!

Dostęp do antykoncepcji i aborcji oraz szeroki dostęp do rzetelnej wiedzy związanej z prawami reprodukcyjnymi wyposaża kobiety w narzędzia niezbędne do decydowania i podejmowania działań. Solidarność z innymi eliminuje bezradność, niepewność i poczucie osamotnienia budując w to miejsce siłę i moc sprawczą wszystkich kobiet.

Women Help Women:

  • upowszechnia INFORMACJE – rzetelne i oparte na najnowszej wiedzy
  • tworzy DOSTĘP – bezpieczny i zgodny z twoim wyborem
  • generuje AKTYWIZM –  efektywny i oparty na współpracy

*WHW zdaje sobie sprawę, że osoby transseksualne, interseksualne i nie-binarne płciowo również mogą być w ciąży i potrzebować opieki aborcyjnej. Dbamy o to, aby nasz aktywizm i nasz serwis uwzględniały każdą formę płciowości i dążymy do tego, aby tworzyć warunki pełne szacunku i wrażliwości dla wszystkich kontaktujących się z nami osób, włączając w to osoby transseksualne, interseksualne lub nie-binarne płciowo. Rozumiemy, że nazwa naszej organizacji może nie odzwierciedlać tego podejścia.

  • nasz zespół

    Women Help Women jest organizacją opierającą się na zdecentralizowanym, partycypacyjnym i horyzontalnym modelu. Więcej »