(Malta) Doctors for Choice Malta

  Share


Our mission is to advocate for comprehensive sexual and reproductive healthcare that is safe, equitable and accessible.

Il-missjoni tagħna hija li nkunu vuċi favur il-provvediment ta’ servizzi tas-saħħa riproduttivi u sesswali li huma siguri, ekwitabbli, u aċċessibbli.

Doctors for Choice Malta logo.jpg

Key projects:

We advocate for the advancement of sexual and reproductive rights and services in Malta. We want better sexual education, free and accessible contraception, the decriminalisation of abortion, and the provision of safe and local abortion services.

Through the Family Planning Advisory Service (FPAS) 
www.fpas.mt  we provide information and advice to people in Malta about all matters related to sexual and reproductive health, and we help them access contraception and safe abortion services.

Aħna favur l-avvanz tad-drittijiet u s-servizzi sesswali u riproduttivi f'Malta. Irridu edukazzjoni sesswali aħjar, kontraċezzjoni aċċessiblu u bla ħlas, id-dekriminalizzazzjoni tal-abort f’Malta, u l-provvediment ta' servizzi tal-abort siguri u lokali.

Permezz tal-Family Planning Advisory Service (FPAS) www.fpas.mt nipprovdu informazzjoni u pariri lin-nies f’Malta dwar kull ħaġa relatata mas-saħħa sesswali u riproduttiva, u ngħinuhom jaċċessaw servizzi ta’ kontraċezzjoni u abort sigur.

 

We want people in Malta to be vocal about reproductive rights and demand change.

Irridu li n-nies f’Malta isemmgħu leħinhom favur id-drittijiet riproduttivi u jgħinu biex isseħħ il-bidla.

 

Expertise offered:

We have unique insights into the abortion reality in Malta, one of the last jurisdictions in Europe to completely ban abortion.

Aħna nafu r-realta’ li jesperjenzaw in-nisa f’Malta, wieħed mill-aħħar pajjiżi fl-Ewropa li jipprojbixxi l-abort b’mod assolut.

 

 

Website: 

www.doctorsforchoice.mt

 

Social media:

 

@Drs4ChoiceMalta on Facebook, Instagram, and Twitter


Contact:

 

contact@doctorsforchoice.mt