Oferowane usługi i współpraca:

  Share


  • Szkolenia i warsztaty na temat aborcji medycznej dla organizacji działających na rzecz praw kobiet;
  • Doradztwo i treningi w zakresie pokonywania barier oraz rozwijania strategii zwiększających dostęp do środków antykoncepcyjnych oraz bezpiecznych zabiegów aborcyjnych;
  • Tworzenie strategii w zakresie informacji i aktywizmu związanych ze zdrowiem i prawami reprodukcyjnymi;
  • Dzielenie się doświadczeniami i umiejętnościami promowania projektów non-profit w mediach społecznościowych;
  • Koordynacja projektów non-profit;
  • Usługi fiskalne;
  • Budowanie kompetencji menadżerskich;
  • Współpraca przy badaniach naukowych na tematy związane z prawami kobiet.

Jeżeli ty, albo twoja organizacja, jesteś zainteresowana podjęciem współpracy, skontaktuj się z nami poprzez email partner@womenhelp.org