Oferowane usługi i współpraca:

  Share


  • Szkolenia i warsztaty na temat aborcji farmakologicznej dla organizacji działających na rzecz praw kobiet i dla specjalistów świadczących opiekę zdrowotną;

  • Opracowywanie programów zwiększających lokalny dostęp do produktów z zakresu zdrowia reprodukcyjnego, poprzez telemedycynę oraz mobilizację lokalnych społeczności;

  • Tworzenie kreatywnych strategii w zakresie informacji i aktywizmu na rzecz praw reprodukcyjnych, zdrowia i sprawiedliwości;

  • Koordynację projektów non-profit;

  • Usługi fiskalne dla innych organizacji i kolektywów;

  • Budowanie kompetencji menadżerskich przy zarządzaniu projektami;

  • Budowanie sieci organizacyjnych poprzez łączenie aktywizmu, badań naukowych i poparcia dla aborcji farmakologicznej przeprowadzanej w domu;

  • Współpracę przy badaniach naukowych dotyczących zdrowia reprodukcyjnego, praw, sprawiedliwości i nauk społecznych.

Jeżeli ty albo twoja organizacja, jesteście zainteresowani podjęciem współpracy, skontaktuj się z nami poprzez email partner@womenhelp.org